Jak vybrat baterie a nabíječku

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 2.4.2020

Jsou s námi déle než 100 let. Pohánějí hodiny, hračky, svítilny, dálkové ovladače domácí elektroniky a spoustu dalších přístrojů. Běžné i nabíjecí AA baterie jsou stále nedílnou součástí řady domácností, přičemž každá varianta má své výhody i nevýhody. Tentokrát jsme testu podrobili nabíjecí články. V případě všech testovaných vzorků se jednalo o nikl-metal hydridové (NiMH) akumulátory. Tento typ baterií se obecně vyznačuje zejména vyšší kapacitou v poměru k velikosti článku a vhodností spíše pro pomalé vybíjení (ve srovnání s ostatními typy nabíjecích baterií). Právě podle tohoto způsobu vybíjení byla navržena první a nejdůležitější modelová situace našeho testu.

Všechny typy baterií používané v domácnosti je možné odevzdávat na určených sběrných místech. V současné době se jejich počet v České republice pohybuje kolem patnácti tisíc. Roku 2009 vešla v platnost novela zákona o bateriích a akumulátorech, která stanovila povinnost zajišťovat zpětný odběr jejich koncovým prodejcům – bez nároku na úplatu a bez ohledu na značku a stáří baterií. Taková místa odběru by měla být prodejcem viditelně označena.

Sběrem baterií a akumulátorů se aktivně zabývají i společnosti ECOBAT s.r.o. a Rema Battery, s.r.o. Ty mají v obchodech a institucích po celé republice rozmístěny boxy, do kterých je možné použité články vhazovat. Na stránkách obou firem je k dispozici kompletní a aktualizovaný přehled odběrných míst.

Boxy pro odkládání použitých baterií tak najdeme nejen v prodejnách elektroniky, foto a video techniky, obchodech s hodinami, počítači a telekomunikační technikou, ale také v drogeriích, potravinách, nemocnicích i na úřadech. Výjimka platí pouze pro hotely, restaurace a čerpací stanice (přesto i v některých z nich sběrné boxy nalezneme).

Nabíjecí neboli sekundární baterie dnes napájí většinu menších či přenosných elektronických zařízení. Vzhledem k době jejich nabíjení a relativně rychlému samovybíjení však nejsou vždy tou nejvhodnější volbou a mnohdy se vyplatí využít spíše alkalické neboli primární baterie. Stále více přístrojů dnes už sice čerpá energii z vlastních typů nabíjecích baterií, přesto své uplatnění stále najdou i univerzální tužkové a mikrotužkové články. Na co dát při výběru pozor? Důležitá je i volba správné nabíječky.

Nabíjecí baterie mohou být spolehlivým zdrojem energie a nejnovější typy překonají i nejlepší alkalické baterie, zejména při použití v zařízeních s vysokým odběrem. Na trhu je stále více typů a díky pokročilejším technologiím najdeme dnes baterie s vyšší kapacitou i lepším poměrem cena/výkon než před několika roky.

V současnosti nejrozšířenějším druhem samostatných nabíjecích baterií (akumulátorů) jsou nikl-metal hydridové (NiMH) články. Starší nikl-kadmiové (NiCd) akumulátory obsahují vysoce toxické kadmium, nedosahují takových kapacit a z trhu postupně mizí. To neznamená, že ostatní typy baterií lze bezstarostně vyhazovat do směsného odpadu. Ve spotřební elektronice spoléhající na vlastní baterie (mobilní zařízení, fotoaparáty, videokamery) jsou dnes nejpoužívanější lithium-iontové (Li-Ion) akumulátory. Jsou výkonnější, ovšem také konstrukčně složitější, nákladnější na výrobu a v segmentu tužkových baterií zatím méně časté.

Nenabíjecí alkalické baterie naproti tomu využívají chemické reakce zinku (Zn) a oxidu manganičitého (MnO2). Tento typ už téměř zcela vytlačil starý zinko-uhlíkový typ, který jí nemohl konkurovat z hlediska životnosti ani množstvím dodávané energie. Mírné obtíže může spotřebitelům způsobovat recyklace alkalických baterií, neboť se musí kvůli vysokému obsahu neželezných kovů a ve vodě rozpustných chloridů vyhazovat do sběrných míst.

V současné době nemá smysl kupovat starší typ zinko-uhlíkových článků, které mají v porovnání s nejrozšířenějšími alkalickými bateriemi nízkou kapacitu. Pokud je pro vás důležitá dlouhá provozní doba energeticky náročnějších zařízení (například digitálního fotoaparátu), sáhněte po lithiových bateriích. Mají největší kapacitu, zejména při vybíjení vyšším proudem. K jejich výhodám patří také o něco delší životnost, nižší hmotnost a spolehlivost i při teplotách pod bodem mrazu. Jsou však poměrně drahé a hůře dostupné.

Kapacita

Kapacita nabíjecích baterií je uváděna v miliampér hodinách (mAh). Čím vyšší kapacita, tím déle by baterie měla vydržet dodávat energii. Nízkokapacitní baterie jsou zpravidla levnější, ale je třeba je častěji dobíjet. Náš test ovšem ukázal, že kapacity udávané výrobcem většinou nejsou v úplném souladu se skutečnými kapacitami.

Uvedení kapacity na nenabíjecích bateriích byste naopak marně hledali. Alkalické baterie mají různou spotřebu v závislosti na používaném zařízení. Mimoto mají schopnost částečně „regenerovat“ energii, proto se hodí především do přístrojů s přerušovaným používáním.

Samovolné vybíjení

Nepoužívané baterie vždy trpí samovolným vybíjením, jinými slovy ztrácí energii. Zatímco nenabíjecí alkalické články přijdou ročně jen o 1 až 2 % kapacity, u nabíjecích baterií se ztráta pohybuje v rozpětí 10 až 30 % kapacity měsíčně.

Když si koupíte běžné nabíjecí baterie, musíte je před použitím nabít. Existují také články přednabité, které lze použít okamžitě po vybalení. Nicméně i tyto typy obvykle nebudou přednabity na 100 % - záleží na době, po jakou ležely v regálu. Jsou sice navrženy tak, aby samovolným vybíjením trpěly méně, ke ztrátám ale přesto dochází.

Jaké baterie do jakých zařízení?

Alkalické baterie jsou vhodné zejména do méně často používaných zařízení, přístrojů s nižším odběrem elektrické energie a rovněž pro přístroje, které musí spolehlivě fungovat delší dobu. V hodinách, kalkulačkách či dálkových ovladačích je lepší používat klasické nenabíjecí baterie. Tato zařízení odebírají jen velmi málo energie a nabíjecí baterie se v nich samovolně vybijí příliš rychle.

Nabíjecí baterie jsou vhodné k použití v přístrojích s vysokým odběrem elektrické energie, například v digitálních fotoaparátech, hudebních přehrávačích, herních konzolích či bezdrátových zařízeních. Z dlouhodobého hlediska jsou pro tyto účely finančně výhodnější a ekologicky šetrnější volbou.

Nepoužívejte nabíjecí baterie v hračkách, které si děti berou do postele. Pokud jsou nabíjecí baterie zkratovány, mohou dosahovat velmi vysokých teplot a někdy dochází také k úniku látek obsažených v jejich nitru. Varování výrobců před zkratováním baterií je tedy třeba brát velmi vážně. Užití nabíjecích baterií je zvláště nevhodné v záložních či bezpečnostních svítilnách a podobných zařízeních, jelikož kvůli samovybíjení budou časem nepoužitelné!

Vyždímejte baterie do sucha. Jestliže se baterie už nehodí do energeticky náročnějších zařízení, vložte je do hodin nebo dálkového ovládání, na jejichž napájení mají ještě dostatek energie a oddálíte tak i další nákup.

Nabíječky

Nabíječka by měla správně nabít baterie na jejich plnou kapacitu, ani více, ani méně. Poté ideálně přepne na udržovací proud, který kompenzuje samovybíjení a zaručí, že baterie zůstane plně nabita. Přílišné nabití (přebití) může vést k poškození baterie, nedostatečné zase způsobit dočasné snížení kapacity.

U některých prodejců je možné zakoupit speciální nabíječky pro alkalické baterie. Samozřejmě je možné i to, baterie ovšem ztrácí při každém nabití část své kapacity a po pár těchto procedurách je již zcela nepoužitelná. Jestliže chcete nabíjet, je lepší pořídit nabíjecí baterie. Nikdy se nepokoušejte nabít alkalickou baterii klasickou nabíječkou!

Inteligentní nabíječky

Do této kategorie patří nabíječky, které poznají, když se baterie přiblíží plné kapacitě. Nabíjecí proces poté automaticky ukončí. Stav nabití baterie zjišťují na základě změny teploty (nabíječky s označením dT) či napětí baterie (nabíječky s označením dV). Oba typy nabíječek se svým chováním v podstatě neliší a lze je doporučit.

Výhoda inteligentních nabíječek je v tom, že plně nabijí baterie bez ohledu na jejich typ a kapacitu. Umožňují také kratší nabíjecí časy - mohou aplikovat vysoký nabíjecí proud, protože díky schopnosti rozpoznat plnou kapacitu článků nehrozí jejich přebití a to ani v případě, že kapacita poklesla.

Některé jsou vybaveny dalšími funkcemi, mezi něž patří například vybíjení baterií před opětovným nabitím či již zmíněný udržovací proud, který brání samovybíjení vložených článků. Jiné jsou schopny rozpoznat závadu a včas na ni upozornit. Typická je i tzv. oživovací funkce, která obnoví část kapacity u akumulátorů, kterým již poklesla.

Užitečné funkce

Většina nabíječek má malou LED kontrolku, která indikuje stav baterií. V ideálním případě má každá baterie vlastní kontrolku. Jiné modely jsou osazeny displeji, na kterých lze kromě stavu baterií zobrazovat různé další informace. Pokud chcete dobíjet baterie na cestách, sáhněte po nabíječce s možností nabíjet přes autoadaptér.

Nabíječky, kterým se vyhnout

Některé nabíječky kontrolují nabíjecí proces pouze časovačem – nabíjet přestanou po uplynutí pevně dané doby. Jiné modely nabíjejí, dokud nejsou vytaženy ze zásuvky. Žádný z těchto typů nabíječek nemůžeme doporučit.

Databáze testovaných výrobků

Jednorázové AA baterie (18 výrobků)
poslední aktualizace: 30.11.2023
Nabíjecí AA baterie (9 výrobků)
poslední aktualizace: 2.4.2020


Přihlásit