Euro NCAP: Testovací program

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 2/2008

Testy vychází z nejčastějších a nejnebezpečnějších podob dopravní nehody. Testovací program se skládá z nárazových zkoušek – čelní střet, boční náraz a boční náraz do sloupu, dále se hodnotí bezpečnost chodců při čelním střetu a také přítomnost varovného systému pro zapnutí bezpečnostních pásů. Jeho přítomnost má podle provedených průzkumů velice pozitivní efekty. Většina lidí, kteří si nezapínají bezpečnostní pás, tak činí z prostého opomenutí, přitom funkčnost většiny bezpečnostních prvků moderního vozu je závislá na tom, zda je cestující připoutaný.

Euro NCAP vyvinul postup náhodného výběru vozidla. Vždy se vybírá z první výrobní série, tedy z té, která je určena pro běžný trh. Výsledky testů jsou pak platné pouze pro vozy, které nebyly vyrobeny dříve než testovaný kus (podle čísla VIN).

Čelní náraz

První ze zkoušek je zaměřená na nejčastější autonehodu, což je srážka dvou aut. Při crash testu automobil naráží částí čela do pevné bariéry. To simuluje čelní srážku dvou vozidel stejné hmotnosti v rychlosti 55 km/h; hodnocení nárazových zkoušek je proto srovnatelné pouze mezi auty stejné kategorie. Hodnotí se ochrana posádky uvnitř vozidla, tzn. celková tuhost karosérie, účinnost bezpečnostních pásů, airbagů a nebezpečí poranění různých částí těla, mimo jiné i dolních končetin řidiče a spolujezdce a poranění způsobená proniknutím sloupku řízení do kabiny.

Boční náraz

Boční náraz, druhá nejčastější autonehoda a také jedna z nejnebezpečnějších. Teprve vynález bočních airbagů dokázal částečně zmírnit často smrtelná zranění způsobená nárazem hlavy do horní hrany nebo sloupku dveří. Zkouška se provádí pouze u vozidel vybavených bočními airbagy; u modelů bez airbagů by došlo ke zničení testovací figuríny a hodnocení by bylo vždy nejnižší možné. Ve zkušebně je nehoda simulována nárazem pohyblivé bariéry do boku automobilu rychlostí 50 km/h.

Náraz do sloupu

Třetí nejčastější nehodou s velice vážnými následky je boční náraz do sloupu, značky či stromu. Opět zde dochází především k ohrožení hlavy posádky. Při této zkoušce je testovaný automobil umístěn na speciálním podvozku, pomocí kterého je vymrštěn rychlostí 29 km/h proti ocelovému sloupu. Hodnotí se zejména účinnost bočních airbagů, které mají předejít poranění hlavy a hrudníku posádky vozidla.

Střet s chodcem

Jak již bylo zmíněno, bezpečnost chodců je problémem, s nímž si výrobci dosud příliš nevědí rady. Vozidlo, které je poměrně bezpečné pro posádku, ale představuje nebezpečí pro okolí, je jen zpola bezpečné. Největším nebezpečí pro chodce skrývají tuhé a ostré části motoru a konstrukce ukryté pod kapotou. Při nárazu dochází k jejímu prohnutí a k poranění hlavy o tyto části. Špatná konstrukce nárazníku pak představuje nebezpečí pro nohy. Relativně největší šanci přežít máte, pokud při srážce prolétnete předním sklem dovnitř vozu.

Ochrana dětí v dětské autosedačce

Výrobci vyrábí auta určená pro rodiny, musí tedy zajistit i dostatečnou ochranu dětem umístěným v autosedačkách. Při čelním a bočním crash testu jsou ve vozidle umístěny autosedačky s figurínami jedenapůlletého a tříletého dítěte. Jedná se vždy o autosedačky doporučené výrobcem; je-li vozidlo vybaveno kotevním systémem ISOFIX, používají se doporučené autosedačky uvedeného systému.


Přihlásit