Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou: dodání padělku

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zakoupili jste značkový parfém či oděv v očekávání, že obdržíte originál, což se ale nestalo? Jestliže se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, využijte tento vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc a následně se ukáže, že místo originálního zboží obdržel jeho padělek. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Rozporem s kupní smlouvou dále může být, že věc neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá..

 

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou se uplatňuje u prodávajícího. Vzhledem k neodstranitelnosti této závady můžete požadovat výměnu za originální zboží odpovídající vaší smlouvě nebo od smlouvy odstoupit, což doporučujeme spíše. Prodejce totiž často originální zboží ani nemá, navíc se pak nemusíte trápit pochybnostmi, zda jste tentokrát opravdu obdrželi originál. Tento vzor využijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva a odstoupit od kupní smlouvy.

Při odstoupení náš vzor rozlišuje situaci, kdy nakoupíte padělané zboží přes internet či zásilkový obchod a jako padělek jej odhalíte ve 14 dnech po převzetí zboží, kterou vám zákon dává pro odstoupení bez uvedení důvodu, a kdy zboží nakoupíte v běžném obchodě nebo kdy 14denní lhůtu při nákupu přes internet z nějakého důvodu nevyužijete. Právo na vrácení kupní ceny ale máte vždy!

V souladu se zákonem má prodejce povinnost spotřebiteli při odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet či zásilkový obchod vrátit nejen cenu za zboží, ale i částku, za kterou zboží zaslal ke spotřebiteli. Spotřebitel zas nese náklady spojené s vracením zboží zpět k prodejci. To však platí v případech, kdy spotřebitel vrací zboží odpovídající objednávce prostě proto, že si koupi rozmyslel. Pokud však odstupuje od smlouvy z toho důvodu, že mu bylo doručeno vadné, nesprávné či padělané zboží, má právo na proplacení „poštovného“ v obou směrech!Přihlásit