dTest: Vyšší soudní poplatky sníží vymahatelnost práv zákazníků

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 30.8.2011   

1. září nabývá účinnosti novela zákona, která přináší zvýšení soudních poplatků. Vzhledem ke známé neochotě českých spotřebitelů k soudnímu řešení sporů lze předpokládat, že jejich změna povede k ještě horší vymahatelnosti práv spotřebitelů.

Změna je, především v případě menších částek, poměrně citelná. Nejnižší možná sazba soudního poplatku se zvedá z 300 Kč na 800 Kč, tedy téměř trojnásobně.

„Vzhledem k tomu, že spotřebitelské spory se většinou týkají malých částek v řádech stokorun, se obáváme toho, že zvýšení soudních poplatků může být pro mnohé spotřebitele dalším důvodem, proč spor raději vzdají, a to i když jsou jednoznačně v právu,“ říká Martina Vernerová, právní poradkyně časopisu dTest, a dodává: „Důsledkem zvýšení tedy může být i zhoršení spotřebitelského prostředí a rozšíření svévole podnikatelů zejména při zamítání oprávněných reklamací.“

Spotřebitelé mají mnohdy ze soudního sporu až příliš velký strach, což pochopitelně nahrává nepoctivým subjektům. Jednou z příčin je i chybějící představa o skutečných nákladech soudního řízení. Z toho důvodu časopis dTest spouští na svých internetových stránkách - www.dtest.cz/soudnikalkulacka - kalkulačku nákladů soudního řízení.

"Díky této kalkulačce, která bude na našem webu stále pro každého k dispozici zdarma, si mohou zákazníci spočítat nejen výši soudního poplatku v jejich konkrétní situaci, ale i případnou odměnu svého advokáta, a to vše v aktuální výši,“ informuje závěrem Vernerová o nové službě dTestu pro spotřebitele.

Kontakty:                         

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922   

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit