dTest upozorňuje na dvojí úroveň kvality televize SONY

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 13.5.2011   

Časopis dTest v rámci provádění mezinárodního testu zjistil, že televizor Sony KDL-32EX500 se na území Evropské unie prodává ve dvou variantách, z nichž jedna má výrazně horší obraz. Není přitom zřejmé, zda lze na horší model narazit i v České republice.

V mezinárodním testu televizorů, kterého se časopis dTest zúčastnil, získal model Sony KDL-32EX500 druhý stupeň hodnocení - »dobře« – a to zejména díky výborné kvalitě obrazu z jakéhokoliv zdroje (SCART, HDMI, DVB-T). Přes tyto vynikající výsledky si mnoho zákazníků z Francie na kvalitu televizoru stěžovalo. K mezinárodnímu testování byl proto zakoupen další vzorek televizoru.

Po rozebrání televizorů se potvrdilo podezření, že každý vzorek je osazen jiným obrazovým panelem s odlišnými specifikacemi. Původní model, vyrobený na Slovensku, je vybaven panelem Samsung, zatímco televizor koupený ve Francii byl smontován ve Španělsku a používá méně kvalitní panel Optronics. Jak konstatuje redaktor časopisu dTest Jan Hrouda: „Odebírání jednotlivých komponentů od různých dodavatelů je poměrně běžnou praxí a Sony i ostatní výrobci tvrdí, že na výslednou kvalitu produktů to nemá žádný vliv. V případě televizoru Sony KDL-32EX500 se však ukázalo, že to nemusí být pravda.“

Při přímém pohledu na oba modely televizorů se rozdíl v kvalitě obrazu nepozná, oba zapůsobí dobrým obrazem s živými barvami. Při pohledu na obrazovku ze strany se bude kontrast méně kvalitního modelu velmi rychle snižovat. Barvy vyblednou a celý obraz ztratí ostrost. U kvalitnějšího modelu k tomuto efektu dochází až při mnohem větších úhlech. Jan Hrouda dodává: „Bohužel se ukazuje, že ani zakoupení dvou výrobků nesoucích stejné označení není zárukou získání produktů stejné kvality.“

Rozdíly se při testování obrazu jevily jako jasně viditelné a měřitelné. Jakmile se pohled diváka odchýlil z přímého úhlu, kvalita obrazu se výrazně snížila. U prvního vzorku byl naměřen pokles kontrastu o 50 % při pozorovacím úhlu 46 °; u druhého vzorku však ke stejnému útlumu došlo již při úhlu 19 °. Kontrastní poměr při sledování z úhlu 50 ° poklesl oproti 360 u původního modelu na 85 u francouzského vzorku.

Spotřebitelské organizace se obrátily na centrálu společnosti SONY s dotazem na výskyt obou variant televizorů na jednotlivých trzích členských států, tedy i v České republice, kde se model rovněž prodává. Společnost se ale ke vzniklé situaci nevyjádřila. Více informací o kauze přináší květnové vydání časopisu dTest, který se jí bude i nadále zabývat.

Kontakty:
Mgr. Jan Hrouda, Dis. hrouda@dtest.cz, tel.: 241 404 922
JUDr. Ida Rozová rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit