Informace o databázi nebezpečných výrobků

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Databáze shromažďuje informace o nebezpečných výrobcích z evropského systému RAPEX a dále od českých dozorových orgánů (ČOI, SZPI, SÚKL) a z výsledků vlastního testování výrobků dTestu. Včasným předáním informace se dostane varování k širšímu okruhu příjemců, což dále napomůže eliminaci rizik, pro která je výrobek označován za nebezpečný.

Databázi mohou využívat nejen spotřebitelé, ale například i výrobci a prodejci výrobků, aby měli přehled, zda nemají nebezpečné výrobky ve své nabídce.

  • Nahlášení výrobku - systém umožňuje shromažďování informací od spotřebitelů, kteří se domnívají, že se setkali s nebezpečným výrobkem. Po přijetí podnětu spolupracujeme s odpovědnými místy a kontrolními orgány.
  • Varování e-mailem - databáze je doplňována průběžně a registrovaní uživatelé si mohou nechat zasílat její týdenní aktualizaci prostřednictvím e-mailu. Můžete si nechat zasílat informace pouze z vámi vybraného segmentu (děti, auto apod.)
  • Pro majitele obchodů - po registraci vašeho e-mailu si můžete stáhnout data o veškerých, případně vámi vybraných výrobků v databázi. Tato funkce slouží pro získání přehledu o tom, zda se v nabídce vašeho obchodu nevyskytuje zboží z této databáze. Můžete získat přehledný soupis názvů výrobků, jejich popis a zpravidla také jejich čárové (EAN) kódy.

Co dělat, když tento nebezpečný výrobek máte doma?

Výrobci často v reakci na zjištěné nebezpečí upraví a prodávají často i pod stejným jménem. Neplatí tak automaticky, že všechny publikované výrobky jsou nebezpečné i nyní. Doporučený postup se liší podle toho, jaké riziko s sebou konkrétní výrobek nese. Jde-li o výrobek, který je nebezpečný kvůli své konstrukci, kde si můžete trvání vady sami ověřit (každý jednotlivý kus obsahuje snadno oddělitelné části, u kterých hrozí vdechnutí či uškrcení aj.), lze nároky z vadného výrobku uplatňovat snadno, a to třeba za využití našeho vzorového dopisu  Rozpor s kupní smlouvou – nebezpečný výrobek. Rozpor spočívá v oprávněném očekávání bezpečnosti kupovaného výrobku. Ustanovení § 616 občanského zákoníku, který o rozporu s kupní smlouvou pojednává, vám poskytuje právo požadovat odstranění vady (rozporu) opravou nebo výměnou věci. Pokud takovýto postup není možný, můžete od smlouvy odstoupit.

Složitější je to např. s chemickým rizikem, které většinou souvisí s konkrétní sérií výrobků, takže není jisté, že i ten váš je nebezpečný. Zde je tedy pro co nejúčinnější uplatnění svých nároků vhodné zjistit, zda nebezpečný výrobek byl dozorovými orgány zaregistrován i v České republice, popř. jim podnět pro podezření na nebezpečný výrobek přímo podat.
Jsme toho názoru, že za určitých okolností by měl seriózní prodejce za určitých okolností uznávat i odchycení nebezpečného výrobku v jiné zemi než České republice.

Chcete vědět víc? Volejte 299 149 009. Zde vám naši odborní poradci každý všední den mezi 9. a 17. hodinou odpoví na jakékoli dotazy z oblasti ochrany spotřebitele.

Přihlásit