Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny pro zvýšení ceny či změnu podmínek

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Nejste spokojeni s chystaným zvýšením cen elektřiny či plynu, o kterém vás informoval váš dodavatel? Nebo snad již ke zvýšení cen či změně podmínek došlo a vy jste se o tom dozvěděli třeba z tisku? Co můžete udělat?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel nesouhlasí s chystaným či již proběhlým zvýšením cen za plyn či elektřinu, popř. s jinými změnami podmínek jeho smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu.

 

Jak tento vzor použít?

Ze zákona lze odstoupit od smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvýší ceny či jinak změní podmínky smluv. Pokud dodavatel zákazníka na změnu podmínek či zvýšení cen a s tím spojené právo od smlouvy bez jakékoli sankce odstoupit upozorní nejpozději 30 dní před účinností chystané změny, může zákazník od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změn či zdražení. Pokud dodavatel zákazníka včas a správně neinformuje, má zákazník stejné právo na odstoupení bez sankce, a to celé tři měsíce od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny.Přihlásit