Rizika šedého dovozu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.8.2011   

Je šedý dovoz legální či ne? A má se spotřebitel, při koupi takového zboží něčeho vyvarovat či obávat? Přiblížíme vám problematiku šedého dovozu, včetně jeho rizik.

Šedý dovoz znamená, že takto dovezené zboží nepochází od oficiálního distributora pro Českou republiku. Je nutno uvést, že situace, kdy je českému spotřebiteli prodán výrobek určený původně třeba pro německý či polský trh není nelegální. Jakmile totiž zboží splní nutné náležitosti pro uvedení na trh v jednom státě Evropského hospodářského prostoru (ten tvoří země Evropské unie spolu s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem), nic nebrání jeho prodeji i v České republice. Komplikovanější situace panuje u zboží, které na evropský trh vůbec uvedeno nebylo. Zde jeho prodej legální být nemusí.Tzv. šedý dovoz v rámci Evropy tedy obecně není něco, čeho by se spotřebitel měl automaticky obávat – naopak z něj může i profitovat, a to především z toho důvodu, že „šedivé“ zboží bývá levnější, a tudíž má tendenci tlačit dolů i ceny oficiálních distributorů.

Pro spotřebitele je důležité je vědět, že původ zboží nic nemění na tom, že prodejce musí při jeho prodeji českým spotřebitelům vždy splňovat především tyto povinnosti:
•    ke zboží přikládat český návod
•    poskytovat 24měsíční záruku
•    vyřizovat reklamace v nejvýše 30denní lhůtě
•    v případě prodeje přes internet informovat a umožňovat odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

Nesplnění těchto povinností je většinou správním deliktem a často z něj plynou také nároky pro spotřebitele (např. právo odstoupit od smlouvy). Máte-li indicie, že prodejce tyto povinnosti nesplňuje, doporučujeme se mu vyhnout předem.
Naopak prodejce nemá automatickou povinnost vydávat ke zboží záruční list (jen na žádost), reklamovat totiž můžete i bez něj, a to např. na základě dokladu o zakoupení zboží. Právě na problémy s reklamacemi si zákazníci, kteří „šedivé“ zboží nakoupili, stěžují nejvíce: nezanedbatelná část problémů pramení z domněnky, že značkové zboží můžete vždy reklamovat v tzv. autorizovaných servisech. To však není pravda, ze zákona můžete vždy reklamovat přímo u prodejce. Jeho dohoda ohledně toho, že reklamace bude za něj vyřizovat síť autorizovaných servisů, je tedy nadstandardem, který zákazníkovi většinou poskytují právě prodejci napojení na oficiální distributory. Při nákupu šedého zboží je tedy pravděpodobné (ale ne protizákonné), že zboží vám v autorizovaném servisu k bezplatné opravě nepřijmou.

Na základě našich zkušeností doporučujeme zvážit všechny dostupné informace o zboží i prodejci a do úvahy o nákupu zahrnout informace o poruchovosti zboží, o tom, zda smluvní podmínky a prezentace prodejce jsou v souladu se zákonem a samozřejmě i serióznost obchodníka, s ní spojené recenze ostatních zákazníků a délku jeho působení v oboru. Zkontrolujte si, zda-li na internetu nenaleznete na tento obchod větší množství negativních recenzí.

V případě nespokojenosti můžete využít svého práva a na základě § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964, občanský zákoník od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Bylo-li zboží doručeno jakkoli vadné (použité, poškozené, nekompletní, nemělo požadované či očekávané vlastnosti aj.), můžete samozřejmě požadovat úhradu poštovného a dalších nutných nákladů spojených s cestou zboží od prodejce k vám a zpět.

Více rad o šedém dovozu i nákupu na internetu, reklamacích zboží a řešení dalších spotřebitelských problémů můžete dostat ve Spotřebitelské poradně časopisu dTest. Telefonní linka 299 149 009 je tu k dispozici každý pracovní den mezi 9. a 17. hodinou. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
 

Přihlásit