Zboží přišlo poškozené? Nabízíme účinnou obranu

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.8.2011   

Mnohým z vás se to již stalo. Zboží objednané z internetového obchodu přišlo poškozené a vy jste se ocitli v pasti mezi prodejcem a přepravcem, kteří spolu bojují o to, kdo (ne)nese odpovědnost. V nejhorším případě je dokonce vše svedeno na vás, protože jste si zásilku nezkontrolovali, což jste podle prodejce měli. Nabízíme vysvětlení i účinnou obranu.

Vaše zkušenosti z naší poradenské linky 299 149 009 totiž ukazují na stoupající trend tohoto jevu i u velkých a zavedených prodejců a zároveň na nepříliš velké povědomí zákazníků o svých právech.

Typický případ potkal paní Kohoutovou, která si objednala sedací soupravu od velké nábytkářské firmy. Paní Kohoutová by dovedla pochopit, že se přeprava tak objemné zásilky nemusí obejít bez potíží. To se také v jejím případě stalo, když na sedačce po vybalení objevila roztržený potah. Ozvala se tedy prodejci a očekávala omluvu a urychlenou nápravu. Místo toho však přišlo zamítnutí jejího nároku s tím, že věc si přece měla zkontrolovat při převzetí a poškozenou zásilku vůbec nepřebírat, o čemž ostatně byla informována ve smluvních podmínkách.

V podmínkách eshopu opravdu bylo ustanovení, podle kterého si zákazník musí zboží při přebírce zkontrolovat a zjištěné nedostatky obratem namítnout prodejci, jinak ztrácí možnost úspěšně uplatňovat nároky z vad, které věc v okamžiku převzetí měla. Toto ustanovení sice paní Kohoutová nejen přečetla, ale i odsouhlasila, to však nic nemění na tom, že toto ustanovení je bez dalšího neplatné. Zákon totiž spotřebiteli pro namítání vad dává celých 24 měsíců, z toho v prvních šesti měsících od převzetí tak můžete činit za využité této domněnky: nedostatky, které namítnete v této lhůtě, se považující za nedostatky, které věc má od počátku a za které tedy odpovídá prodejce. Této odpovědnosti se může zprostit jen prokáže-li vám, že v okamžik převzetí tam tato vada nebyla, a to ani třeba ve skryté formě. Ideálně by tedy měl proškolit přepravce, aby zásilku rozbalil z vlastní iniciativy a pak s vámi sepsal prohlášení o absenci zjevných vad, příp. i výrobek vyzkoušet. Nemůže ale toto břemeno přenášet na vás, neboť spotřebitel žádnou povinnost kontroly nemá.

Přesto podle našeho průzkumu (se kterým vás seznámíme v září) je právě toto nejčastější nešvar i těch největších českých internetových prodejců. Bohužel to přerostlo až v jakýsi standard, který spotřebiteli mnohdy ani nepřipadá nezákonný. Zákon ale hovoří jasně. Prodejce odpovídá za to, že zboží bude v okamžiku převzetí v souladu s kupní smlouvou, tedy nepoškozené a funkční. A to bez ohledu na to, zda pro něj přepravu zajišťuje nějaký třetí subjekt.

Paní Kohoutová tak nejenže měla s reklamací uspět, ale dokonce i mohla zboží ve 14 denní lhůtě vrátit a požadovat zpět kupní cenu i náklady spojené s cestou zboží oběma směry. Pro tyto případy jsme po spotřebitele připravili účinnou obranu: vzorový dopis odstoupení s propracovanou argumentací, který je ke stažení zdarma po přihlášení nebo po zadání vašeho emailu.


Přihlásit