dTest: bezpečné a (ne)účinné antiperspiranty

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 5.8.2011   

V letních měsících je jedinou prevencí proti nepříjemnému potu a zápachu z něj pravidelná kombinace sprchy a kvalitního antiperspirantu. Mezi jednotlivými výrobky jsou ovšem velké rozdíly a ani renomované značky za mnoho desítek korun nemusí ke snížení pocení vůbec dopomoci.

Časopis dTest se rozhodl prověřit, co se skrývá za výroky výrobců antiperspirantů pro muže, které slibují ochranu až po dobu 48 hodin. Přestože se obvykle v testech ukazují podobné reklamní výroky jako nesmyslné, tentokrát se podezření nepotvrdilo. „Některé antiperspiranty jsou skutečně takto účinné,“ říká Václav Beneš, redaktor časopisu dTest a dodává: „přesto více než polovina testovaných výrobků nedokázala dostatečně redukovat tvorbu potu.“

dTest se zaměřil především na schopnost antiperspirantů zabraňovat zápachu, což bylo hodnoceno v pravidelných intervalech po osmi až čtyřiceti osmi hodinách. Dalším objektem zájmu byla schopnost snižovat pocení a důležité byly také kosmetické vlastnosti. Zatímco všechny antiperspiranty dokázaly bránit zápachu minimálně dvacet čtyři hodin, při redukci pocení si dobře vedly jen čtyři výrobky. „Tentokrát se neosvědčily především levné výrobky z řetězců drogerií a diskontů, ale na chvostu hodnocení se objevily i některé známé značky,“ komentuje výsledky Beneš.

Vítězem testu se stal výrobek Garnier Mineral Deodorant Ultra Dry, který je určený pro ženy i muže. Výrobce deklaruje dobu působení až 48 hodin, která se potvrdila. I po uvedené době byla schopnost snížení zápachu stále hodnocena jako dobrá.

V souvislosti s provedeným testem byla také znovu uvedená na pravou míru informace o rakovinotvorném účinku antiperspirantů, respektive hliníkových solí v nich obsažených. „Jedná se ale o poplašnou zprávu. Souvislost mezi rakovinou a užíváním antiperspirantu se nikdy žádnými klinickými testy neprokázala,“ podotýká Beneš. „Před používáním antiperspirantů tedy nejenom nevarujeme, ale zvláště v letních měsících je vřele doporučujeme,“ dodává.

Další informace naleznete ve vydání 8/2011 časopisu dTest, nebo na www.dtest.cz/antiperspiranty.

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, rozova@dTest.cz, tel.: 241 404 922, mobil 603 519 101
Václav Beneš, benes@dTest.cz; tel.: 241 404 922, mobil 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit