Jak hodnotíme

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Pro auta testovaná před rokem 2009 publikovala organizace Euro NCAP tři druhy hodnocení:

  • ochrana dospělých – složena z výsledků tří nárazových testů (čelního nárazu, bočního nárazu a nárazu do sloupu); kladně jsou bonifikovány automobily, které mají signalizaci bezpečnostních pásů;
  • ochrana dětí – skládá se z výsledků tří nárazových testů (čelního nárazu, bočního nárazu a nárazu do sloupu);
  • ochrana chodců – oddělené testy zaměřené na rizika pro chodce při střetu s testovaným automobilem.

Euro NCAP volí takové typy testů, aby byla pokryta celá škála nehod vedoucích k hlavním příčinám vážných a smrtelných zranění. Pokud kupujete auto testované před rokem 2009, Euro NCAP doporučuje brát v úvahu všechny tři hodnocení.

 

Od roku 2009 vydává Euro NCAP pro každé auto pouze jedno souhrnné hvězdičkové hodnocení s maximem pěti hvězdiček. Toto souhrnné bezpečnostní hodnocení se skládá ze skóre získaného ve čtyřech oblastech: ochrana dospělých, ochrana dětí, ochrana chodců a aktivní bezpečnost. Souhrnné hodnocení se vypočítává z výsledků všech čtyř oblastí.

Základní nárazové testy jsou stejné jako před rokem 2009, pouze došlo k přidání testu ochrany proti zranění krku při nárazu ze zadu. Euro NCAP také nyní neodměňuje pouze signalizaci bezpečnostních pásů, ale také omezovače rychlosti a standardní vybavení vozu systémem pro elektronickou kontrolu stability (EPC).

Vysvětlení hodnocení
 

 

Ochrana dospělých cestujících

Ochrana dospělých cestujících byla společně s ochranou chodců prvním představeným hodnocením společnosti Euro NCAP. Body se udělují za testy čelních nárazů, bočních nárazů a nárazů do sloupu. Hodnotí se také schopnost auta nabídnout ochranu lidem různých velikostí a lidem sedících v různých pozicích – především v oblasti, ve které se nacházejí jejich kolena. Skóre ochrany dospělých je dokončeno pomocí výsledků testů hyperextenze krku, testované zvlášť pro řidiče a spolujezdce.

 

Ochrana dětských cestujících

Euro NCAP provádí zhodnocení bezpečnosti dětských cestujících již od svých úplných začátků, aby zajistila, že výrobci převezmou odpovědnost za děti cestující v jejich vozidlech. V listopadu 2003 představila Euro NCAP hodnocení ochrany dětských cestujících, aby spotřebitelům poskytla jasnější informace o výsledcích těchto testů. Jako součást tohoto zhodnocení používá Euro NCAP při čelních a bočních nárazových testech figuríny osmnáctiměsíčních a tříletých dětí. Kromě studování výsledků nárazových zkoušek Euro NCAP také ověřuje srozumitelnost pokynů a polohu sedadel ve vozidle, aby bylo zajištěno, že umístění dětské sedačky do vozidla bude dostatečně bezpečné a spolehlivé.

2009 – zařazení hodnocení dětské bezpečnosti do celkového hodnocení / figuríny 18měsíčního a 3letého dítěte umístěny do OEM doporučených sedaček; používají se CRS specifických značek, které jsou k dostání v dealerské síti

2013 – do hodnocení Euro NCAP testování jsme zahrnuli i zkoušku instalace vybraných autosedaček do vozu

2016 – v posledních letech neprobíhal převratný vývoj v oblasti zádržných systémů pro cestující na zadních sedadlech, obzvlášť bezpečnostních pásů. Proto jsme začali používat větší figuríny simulující 6 a 10 let staré děti usazené v sedačce se zádovou opěrkou i bez ní, které se už poutají bezpečnostním pásem vozidla a při nárazu z boku se, stejně jako dospělí cestující na zadních sedadlech, musejí spolehnout na ochranu poskytnutou airbagy. Touto cestou tak donutíme výrobce vozidel, aby vyvinuli lepší prvky ochrany pro cestující na zadních sedadlech, což jsou převážně děti. Bezpečnost menších dětí spadajících do skupiny 0+ a I je hlídána našimi testy dětských sedaček.

Ochrana chodců

Euro NCAP věří, že větší snaha výrobců o ochranu chodců může zachránit životy mnoha pěších a potlačit emocionální trauma. S tím se každý rok střetává mnoho řidičů, kteří musejí žít s vědomím, že zranili či dokonce usmrtili chodce. Zahrnutím skóre ochrany chodců do celkového hodnocení se Euro NCAP pokouší podpořit zlepšení vlastností vozidel v této oblasti. Díky testování modelů stehenních kostí, bérců a hlavy dospělého/dítěte dosahuje Euro NCAP v tomto hodnocení dobrých výsledků.

 

Aktivní bezpečnost

Zavedení hodnocení aktivní bezpečnosti umožňuje brát v úvahu asistenční systém a technologii aktivní bezpečnosti. Tyto technologie hrají stále důležitější roli při snižování počtu nehod a zmírnění vážnosti zranění. Euro NCAP odměňuje výrobce za vybavení vozidel elektronickou kontrolou stability, navíc přidává body za omezovač rychlosti a signalizaci bezpečnostních pásů.
Přihlásit