Kauza modemů UPC: vzorový odpor slaví úspěchy u soudu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 13.7.2011   

V dubnu letošního roku jsme vás informovali o praktikách společnosti UPC, která nevybíravým způsobem vymáhá smluvní pokuty za nevrácená i vrácená zařízení, nejčastěji modemy. Současně jsme vám nabídli ke stažení zdarma vzor odporu proti platebnímu rozkazu. Obvodní soud pro Prahu 2 argumentaci z odporu dTestu ve sporu ohledně nároku na smluvní pokutu přijal a žalobu společnosti Český inkasní kapitál, která pohledávky UPC odkoupila, v celém rozsahu zamítl. Poškozená klientka, která vzorový dopis v tomto řízení využila, tedy nakonec nemusela zaplatit vůbec nic.

Poškozená klientka, slečna Pavlína, měla podobný problém jako mnoho ostatních, před stěhováním odstoupila od smlouvy o poskytování internetu se společností UPC. Emailem jí bylo potvrzeno ukončení smlouvy a společnost jí sdělila, že ji během týden kontaktuje servisní technik, který zařízení odpojí a převezme. Technik se v termínu neozval a Pavlína vlivem starostí se stěhováním na záležitost zapomněla. Jaké pak bylo její překvapení, když jí letos v dubnu do poštovní schránky přišel platební rozkaz na částku 5000,- Kč s příslušenstvím a náklady právního zastoupení. Pavlína se dozvěděla, že by měla dohromady zaplatit téměř 15.000,- Kč za to, že rok a půl před tím, nevrátila téměř bezcenný modem!

Pavlína se včas obrátila na naše sdružení, kde získala vzor odporu platebního rozkazu, který si upravila tak, aby odpovídal její situaci. Platební rozkaz byl zrušen a soud nařídil ústní projednání žaloby, ve kterém slečna Pavlína plně uspěla. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 přijal argumenty dTestu a dospěl k závěru, že smluvní pokuta, kterou si UPC Česká republika s.r.o. zajišťuje vrácení modemu je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy je tedy neplatná.

„Rozpor s dobrými mravy je dán tím, že porušení povinnosti ze strany žalované spočívá pouze v nedodržení stanovené lhůty pro vrácení doplňkového zařízení, které přitom bylo žalované poskytnuto poskytovatelem služeb jako nezbytný předpoklad pro užívání nabízených služeb a bez jejich užívání toto zařízení nemá pro uživatele prakticky žádnou hodnotu, přitom výše smluvní pokuty výrazně přesahuje škodu, která mohla žalobci nevrácením použitého zboží vzniknout,“ shrnuje v odůvodnění rozsudku soudce.

Nárok žalobce tedy není oprávněný a v případě, že by slečna Pavlína byla zastoupena advokátem, měla by i nárok, aby jí byly žalobcem uhrazeny náklady řízení.

 

Na základě zkušeností z tohoto sporu a z informací, které evidujeme na naší poradenské lince pro spotřebitele na tel. čísle 299 149 009 jsme pro vás připravili několik rad, které vám ve sporu s UPC pomohou:
  • Podejte včasný odpor dle poučení v platebním rozkazu.
  • Odpor řádně odůvodněte. Vzorový dopis, který si upravila podle svého konkrétního případu a následně úspěšně použila slečna Pavlína přikládáme ke stáhnutí k tomuto článku.
  • Buďte aktivní: pokud jste modem ještě nevrátili, rychle tak učiňte či to alespoň nabídněte nebo namítejte, že k vrácení nedošlo z důvodu pochybení druhé strany (nesoučinnost technika aj.). Pokud jste jej vrátili, prokažte to, a to i návrhem svědecké výpovědi.
  • Jakkoli dokažte skutečnou cenu nevráceného zařízení: ať již z ceníku či jiných dokumentů přímo od UPC, či z dokladů o jeho tržní ceně či vyjádření znalce.
  • Dejte si pozor na promlčení: Bude-li nárok u soudu uplatněn po několika letech (lhůta počíná běžet od prvního dne, kdy částku bylo možné požadovat – zde nejčastěji poté, co vám uběhla lhůta pro vrácení modemu), podpořte svá tvrzení i námitkou promlčení.
  • Braňte se smluvním úrokům z prodlení: UPC ve svých podmínkách po spotřebiteli nezákonně požaduje v případě prodlení smluvní úrok ve výši několikanásobně přesahující úroky zákonné (např. úroky ve výši 36,5 % ročně oproti zákonným 7,75 %). Při podání platebního rozkazu po pár letech od nevrácení modemu to již na úrocích „háže“ zajímavou sumu, a o to přeci právě jde. Takový postup je ale v rozporu se zákonem. Více se dozvíte v článku I přední české banky požadují nezákonné úroky.
  • Proberte se svým právním zástupcem zákonnost jednostranných změn smluvních podmínek (je možné, že při uzavírání smluvního vztahu s UPC byly podmínky v oblasti smluvní pokuty mírnější než v době jeho skončení).
  • Celou záležitost konzultujte se svým právním zástupcem. Přestože soud má vůči účastníkům řízení poučovací povinnost o jejich procesních právech, je třeba speciálních znalostí právních předpisů, které zajistí, že se účastník řízení ve zdánlivě snadném sporu nepřipraví o úspěch ve věci např. vinou procesního pochybení.V případě úspěchu ve věci vám soud přizná náhradu právního zastoupení.

 

Téma nevrácených modemů od UPC a s ním nabízený vzor se těší ohromnému zájmu spotřebitelů, kdy za poslední měsíce drží poněkud smutný primát v počtu stahování. Jak ale ukazuje naše zkušenost, situace je nadějná.

Téma zpracovala také Česká televize, která o něm 18. 7. 2011 odvysílala reportáž. Události s reportáží na téma kauzy UPC je shlédnutí zde (27. minuta vysílání).


Přihlásit