dTest: Co znamená nová směrnice pro české spotřebitele?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 24.6.2011   

Po téměř tříletém boji Evropský parlament ve čtvrtek 23. června schválil novou směrnici upravující práva spotřebitelů v oblasti nákupu přes internet a mimo prostory obvyklé k podnikání. Jejím cílem je především sblížit národní standardy a odstranit tak překážky, které spotřebitelům brání ve využívání volného trhu. A jak se plánovaná změna dotkne českých spotřebitelů?

 „Pozitivem je nepochybně zkrácení lhůty pro vrácení peněz při odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet, a to ze třiceti na čtrnáct dnů,“ říká Martina Vernerová, právní poradkyně Občanského sdružení spotřebitelů TEST. V oblasti elektronického obchodu navíc na prodejce čekají mnohem přísnější informační povinnosti: ať již co se týče celkové ceny a prostředků plateb, či včasného sdělení, do jakých zemí zboží zasílá. Stejně tak spotřebitelům pomůže výslovná zmínka v zákoně o tom, že za poškození zboží při přepravě odpovídá prodejce, přestože tato zásada platí již nyní.

Směrnice by též měla vést k odstranění nedůvodných „lokálních omezení“ některých služeb typu iTunes či YouTube, které nyní brání českým spotřebitelům je plně využívat.

Dalším důležitým důsledkem směrnice by měla být větší ochrana spotřebitelů před tzv. webovými pastmi. Jedná se o stránky, které na první pohled vyžadují pouze registraci za účelem zpřístupnění bezplatného obsahu, ve smluvních podmínkách, se kterými zaškrtnutím příslušného políčka souhlasíte, ale službu zpoplatňují. Postižených spotřebitelů jsou v České republice tisíce, a přestože občanské sdružení spotřebitelů TEST i dozorové orgány zastávají názor o neplatnosti takovéto „smlouvy“, mnozí spotřebitelé pod nátlakem pohrůžek raději zaplatí. „Podle nové směrnice bude povinnost informovat o zpoplatněném obsahu mnohem přísnější. Neznamená to ale podle našeho názoru, že by takové smlouvy uzavřené do účinnosti směrnice byly platné,“ upřesňuje Vernerová.

Směrnice navíc zakáže nadstandardní zpoplatnění tzv. zákaznických linek.

Unie si od nové úpravy slibuje především větší zpřístupnění evropského trhu spotřebitelům. Za současného stavu za minulý rok nakoupilo v průměru jen 9 % evropských spotřebitelů v zahraničním internetovém obchodě oproti 36 %, kteří využili služeb obchodníků usazených v jejich zemi.

Státy mají na implementování nové úpravy do národních zákonů dva roky.

Kontakty:                                          

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit