dTest: Čtvrtinu prodejců automobilů zákon nepálí

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.6.2011   

O smluvní záruce, tedy záruce přesahující ze zákona povinné dva roky, se traduje, že může být v podstatě jakákoli, neboť je plně v rukou prodejce. To již ale dávno neplatí. Někteří z prodejců to stále odmítají akceptovat a navzdory všemu nutí spotřebiteli protiprávní smluvní podmínky. I to vyplynulo ze srovnání smluvních podmínek prodloužených záruk šestnácti značek automobilů, které provedl spotřebitelský časopis dTest.

„Nejprve je nutné si uvědomit, že navzdory reklamám vám více než polovina námi prověřovaných prodejců záruku přesahující zákonné dva roky z dobré vůle nedá, musíte si za ni zaplatit,“ říká Martina Vernerová, právní poradkyně časopisu dTest. Cena záruky se pohybuje mezi 5000 Kč a 25 000 Kč a liší podle modelu, délky přikoupeného období a omezení v kilometrech. Není ale vhodné orientovat se jen podle této částky.

Ostatní prodejci nabízejí v ceně nového vozu automaticky záruku delší, a to většinou formou prohlášení typu „tři roky nebo 120 000 km, podle toho, co nastane dříve“. Z vybraných značek vozů v tomto směru vyčnívá Hyundai, která na vybrané modely poskytuje pětiletou zárukou bez omezení kilometrů; nejdelší záruka, sedmiletá od Kia, je po uplynutí třetího roku již omezena, a to 150 000 najetými kilometry.

Největší nedostatky zkoumaných prodloužených záruk byly nalezeny u tzv. „garančních prohlídek“. „V souladu s evropskou legislativou prodejce nesmí záruku podmiňovat návštěvou autorizovaných servisů a užíváním výhradně originálních autodílů. To se však u celé čtvrtiny prodejců stále děje,“ konstatuje Vernerová. „Tato ustanovení jsou neplatná, což spotřebitelé většinou nevědí. Záruku však neztratí v případě prohlídek i v neautorizovaném servise, použitím dílů srovnatelné kvality a dodržením odborných postupů.“ Touto cestou lze výrazně ušetřit, stojí tedy za to zvážit, zda rovnou nevybírat prodejce podle toho, zda toto právo respektuje již nyní a předejít tak nepříjemnému dohadování se.

Společné všem prodlouženým zárukám je vyloučení možnosti spotřebitele se po uplynutí zákonné dvouleté záruky domáhat výměny za nový model či dokonce odstoupení od smlouvy. Velmi časté je i vyloučení nároku na slevu, zbývá tedy bezplatná oprava, což spotřebitele v případě neopravitelné závady dostává do obtížně řešitelné patové situace. Naopak potěšující je, že žádný z prodejců si pro vyřizování reklamace nevyhrazuje dobu delší 30 dnů.

Kompletní test prodloužených záruk u 16 značek automobilů  (včetně informace o tom, ke kterému vozu dostanete záruku neodpovídající zákonu) je dočasně zdarma ke stažení na www.dtest.cz/autozaruky.

 

Kontakty:                                          

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit