dTest: Zničit a nezaplatit? Čistírny si myslí, že za škodu neodpovídají

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.6.2011   

Poradna časopisu dTest eviduje zvýšený počet stížností spotřebitelů na provozovatele čistíren, kteří zákazníka při poškození oděvu odmítají jakkoliv odškodnit. Odvolávají se přitom na to, že jej dopředu upozornili na možné poškození věci v důsledku čištění. S takovou praktikou podnikatelů však poradci spotřebitelského časopisu zásadně nesouhlasí.

Čištění oděvů je technicky náročný proces, který je neoddělitelně spjat s rizikem poškození čištěného zboží. Proto není divu, že se mnohé čistírny snaží dopředu zbavit odpovědnosti za možné zničení oděvu zákazníka. Své o tom ví i pan Dvořák z Liberce, který se svou zánovní koženou bundou v hodnotě zhruba 6000 korun navštívil místní čistírnu. Namísto vyčištěného oděvu však zákazník obdržel zcela zničenou bundu – s vybělenými místy a prodřenou.

Pan Dvořák ihned na místě požadoval finanční odškodnění, prodavačkou však byl odmítnut s tím, že „byl na možnost poškození upozorněn ústně i písemně na zakázkovém listu, který podepsal, a mimo to je informace o riziku poškození viditelně vyvěšena v provozovně.“ Přesto je však postup čistírny podle právních poradců časopisu dTest nepřípustný.

„Čistírna ze zákona odpovídá za škodu na převzaté věci, která je předmětem závazku, a to i v případě, že by škodu nezavinila. Zákazník se navíc nemůže vzdát svých práv na náhradu škody, která může teprve vzniknout,“ říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dále vysvětluje: „Takové vzdání se práva je absolutně neplatné a čistírna tak má povinnost škodu na převzatém oděvu uhradit.“

Pokusy čistíren zbavit se odpovědnosti jsou však stále častější. Zpravidla nechávají zákazníky podepisovat různé doklady o srozumění s možným poškozením oděvu. Zákon však v těchto případech hovoří jasně a vyhýbání se odpovědnosti nepřipouští. Zákazníci, jejichž oděv byl v čistírně zničen, by tak měli trvat na svých právech a požadovat náhradu škody. Využít pro to mohou vzorový dopis, který dTest nabízí k stáhnutí zdarma na www.dtest.cz/cistirny.

„Bohužel, čistění oděvů není jediným odvětvím, ve kterém se projevuje snaha podnikatelů vyhnout se hrazení případné škody na převzaté věci. Setkáváme se s tím dále u reklamací a oprav elektroniky, kde se podnikatelé v rozporu se zákonem chtějí zprostit odpovědnosti za ztrátu uložených dat,“ uzavírá Votočka. I pro tyto případy platí, že dojde-li ke škodě na věci zákazníka v době od jejího odevzdání do doby zpětného převzetí, odpovídá za škodu podnikatel.

 

Kontakty:                                          

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit