Zničit a nezaplatit? Čistírny si myslí, že za škodu neodpovídají

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 7.6.2011   

V naší poradně pro spotřebitele evidujeme zvýšený počet stížností spotřebitelů na provozovatele čistíren, kteří při poškození oděvu odmítají zákazníka jakýmkoliv způsobem odškodnit. Odvolávají se přitom na to, že jej dopředu upozornili na možné poškození věci v důsledku čištění. S takovou praktikou podnikatelů však naši poradci  zásadně nesouhlasíČištění oděvů je technicky náročný proces, který je neoddělitelně spjat s rizikem poškození čištěného zboží. Proto není divu, že se mnohé čistírny snaží dopředu zbavit odpovědnosti za možné zničení oděvu zákazníka. Své o tom ví i pan Dvořák z Liberce, který se svou zánovní koženou bundou v hodnotě zhruba 6000 korun navštívil místní čistírnu. Namísto vyčištěného oděvu však zákazník obdržel zcela zničenou bundu – s vybělenými místy a prodřenou.

Pan Dvořák ihned na místě požadoval finanční odškodnění, prodavačkou však byl odmítnut s tím, že byl na možnost poškození upozorněn ústně i písemně na zakázkovém listu, který podepsal, a mimo to je informace o riziku poškození viditelně vyvěšena v provozovně. Přesto je však postup čistírny podle nás nepřípustný.

Čistírna totiž ze zákona odpovídá za škodu na převzaté věci, která je předmětem závazku a to i v případě, že by škodu nezavinila. Zákazník se navíc nemůže vzdát svých práv na náhradu škody, která může teprve vzniknout. Takové vzdání se práva je absolutně neplatné a čistírna tak má povinnost škodu na převzatém oděvu uhradit.

 

Spotřebitelský problém?  Volejte 299 149 009!  Zde vám naši odborní poradci každý všední den mezi 9. a 17. hodinou odpoví na jakékoli dotazy z oblasti ochrany spotřebitele. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

 

Pokusy čistíren zbavit se odpovědnosti jsou však stále častější. Zpravidla nechávají zákazníky podepisovat různé doklady o srozumění s možným poškozením oděvu. Zákon však v těchto případech hovoří jasně a vyhýbání se odpovědnosti nepřipouští. Zákazníci, jejichž oděv byl v čistírně zničen, by tak měli trvat na svých právech a požadovat náhradu škody. Využít pro to mohou vzorový dopis, který si mohou nechat zdarma zaslat na svůj email po jeho zadání v boxu pod první odstavcem.

Bohužel, čistění oděvů není jediným odvětvím, ve kterém se projevuje snaha podnikatelů vyhnout se hrazení případné škody na převzaté věci. Setkáváme se s tím dále zejména u reklamací a oprav elektroniky, kde se podnikatelé s oblibou a v rozporu se zákonem chtějí zprostit odpovědnosti za ztrátu uložených dat. I pro tyto případy platí, že dojde-li ke škodě na věci zákazníka v době od jejího odevzdání do doby zpětného převzetí, odpovídá za škodu podnikatel.

Přihlásit