ZDARMA vše, co potřebujete pro reklamaci zájezdu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.6.2011   

Vrátili jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které vám poskytla cestovní kancelář? Ubytování bylo horší, vzdálenost od moře neodpovídala a bazén chyběl zcela? Vězte, že obrana existuje a je dobré o ní vědět už před samotným odjezdem.Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude odpovídat uzavřené cestovní smlouvě  bez ohledu na to, zda závazky plynoucí z této smlouvy má plnit ona sama nebo jiný smluvený dodavatel. V praxi se tedy můžete, pokud nejste se svým zájezdem spokojeni, obrátit vždy přímo na cestovní kancelář, se kterou máte podepsanou cestovní smlouvu. Pokud je uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří či agenturou, je možné právo ve stejné lhůtě uplatňovat i zde. Právo je potřeba uplatnit takzvaně bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu. Pokud se zájezd nakonec nekonal, máte rovněž lhůtu tří měsíců, a to ode dne, kdy měl být zájezd ukončen. Tuto lhůtu je nutné si pečlivě hlídat, protože po jejím uplynutí právo zaniká. Již před odjezdem na dovolenou si ohlídejte, že všechny důležité závazky ze strany cestovní kanceláře budou začleněny do cestovní smlouvy a nespoléhejte na to, co vám prodejce slíbí ústně.

A na jakou kompenzaci máte právo, pokud vás na zájezdu nečekalo to, co podle nabídky v katalogu a cestovní smlouvy čekat mělo? Pro tyto případy existuje nárok na poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Tato sleva se odvíjí od toho, co všechno neodpovídalo nabídce. Veškeré vytýkané nedostatky je potřeba nějakým způsobem doložit či prokázat. Proto by první kroky měl spotřebitel učinit hned na místě. Nejjednodušeji tím, že fotograficky zdokumentuje stav a vzhled ubytovacího zařízení, vybavení pokoje, výhled z balkonu atd. Rovněž je dobré ihned upozornit svého delegáta či průvodce, pokud je taková osoba na zájezdu přítomna, na to, že situace je odlišná od uzavřené smlouvy a požadovat nápravu, nebo alespoň žádat vystavení písemného dokladu. Písemný doklad je možné zkusit vyžádat rovněž na personálu nebo poskytovateli služby. Jako důkaz může posloužit případně také svědectví dalších účastníků.

Otázkou je, na jak velkou slevu budete mít nárok. Vodítkem může být Frankfurtská tabulka slev, kterou vám v tomto článku nabízíme zdarma ke stáhnutí. Jde o sazebník, kde jsou vypočteny různé druhy nedostatků, které mohou klienta na zájezdu postihnout, a k nim uveden způsob výpočtu náhrady za takové nedostatky. Frankfurtská tabulka slev je sice nezávazný dokument, je však používána u soudů v řadě vyspělých zemí. Pokud zákazník se svou reklamací u cestovní kanceláře neuspěje, může se svého práva domáhat u soudu, případně využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.


Přihlásit