Překvapivé výsledky ankety o kolektivním odškodnění

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 25.5.2011   

Od 15. března do 15. dubna jsme spolu s dalšími třinácti spotřebitelskými organizacemi z ostatních zemí EU uspořádali anketu, jejímiž výsledky jsme následně přispěli do diskuse Evropské komise o možnostech přijetí chybějící celoevropské úpravy kolektivního odškodnění spotřebitelů. Hlasování více než tisícovky českých spotřebitelů přineslo i nečekané zjištění.

Předložili jsme vám fiktivní případ, podle kterého vám mobilní operátor, aniž by si toho kdokoliv všiml, celé roky v důsledku chybně nastaveného systému špatně počítal provolané minuty ve váš neprospěch. Podobně poškozených jako vy je spousta. V anketě jsme se zajímali o vaši ochotu se s operátorem, který vám takto neoprávněně naúčtoval dvanáct set korun, soudit. Na výběr jste přitom měli buď společný postup s ostatními poškozenými za podpory spotřebitelské organizace, nebo na vlastní pěst. V prvním případě z průzkumu vyšlo celkem nepřekvapivé zjištění, že do soudního sporu by za těchto podmínek „určitě“ či „pravděpodobně“ šlo 98 % spotřebitelů.

Velmi zajímavý výsledek jsme dostali z odpovědí na dotaz směřující na ochotu jít do sporu na vlastní pěst, kdy 22,3 % odpovídajících by neváhalo a spor určitě zahájilo, a dalších 27,2 % poškozených spotřebitelů by se pravděpodobně zachovalo stejně. Taková ochota spotřebitelů se soudit by byla pro spotřebitelské prostředí přínosná a pozitivně motivační. Avšak navzdory vzorku, který obsahoval více než tisíc respondentů, toto zjištění bohužel neodpovídá každodenní skutečnosti, se kterou se v rámci naší poradenské činnosti setkáváme.

V každodenním životě totiž spotřebitel často raději zkouší ostře formulované upomínky, podněty dozorovým orgánům či mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Přestože chce ukázat, že si nic nenechá líbit, nakonec zváží často poměrně nízkou částku a vynaložený čas, a od podání žaloby upustí. Právě z těchto důvodů se jako tolik potřebná ukazuje potřeba celoevropské úpravy kolektivního odškodnění spotřebitelů, která by účinně řešila situace, kdy je větší množství spotřebitelů poškozeno jednáním téhož podnikatele. Potřebnost takového nástroje se v současné době, kdy v polovině zemí EU včetně České republiky neexistuje možnost využít kolektivní odškodnění, ukazuje býti nezbytnou. Čeští spotřebitelé se totiž v důsledku volného trhu nezaviněně stávají spotřebiteli druhé kategorie bez účinné právní ochrany, když jejich kolegové jsou ve stejných přeshraničních sporech odškodňováni.

Přihlásit