Chtějí se čeští spotřebitelé vážně soudit?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.5.2011   

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spolu s dalšími třinácti spotřebitelskými organizacemi z ostatních zemí EU uspořádalo anketu, jejímiž výsledky přispělo do diskuse Evropské komise o možnostech přijetí chybějící celoevropské úpravy kolektivního odškodnění spotřebitelů. Hlasování více než tisícovky českých spotřebitelů přineslo i nečekané zjištění.

Hlasujícím spotřebitelům byl předložen fiktivní případ, podle kterého jejich mobilní operátor, aniž by si toho kdokoliv všiml, celé roky svým klientům v důsledku chybně nastaveného systému špatně počítal provolané minuty v jejich neprospěch. Časopis dTest se v anketě dotazoval na ochotu zákazníků se s operátorem, který by jim takto neoprávněně naúčtoval dvanáct set korun, soudit. Na výběr přitom měli buď společný postup s ostatními poškozenými za podpory spotřebitelské organizace, nebo na vlastní pěst. V prvním případě z průzkumu vyšlo celkem nepřekvapivé zjištění, že do soudního sporu by za těchto podmínek „určitě“ či „pravděpodobně“ šlo 98 % spotřebitelů.

„Velmi zajímavý výsledek jsme dostali z odpovědí na dotaz směřující na ochotu jít do sporu na vlastní pěst, kdy 22,3 % odpovídajících by neváhalo a spor určitě zahájilo, a dalších 27,2 % poškozených spotřebitelů by se pravděpodobně zachovalo stejně,“ říká Martina Vernerová, vedoucí poradenské linky časopisu dTest. „Taková ochota spotřebitelů se soudit by byla pro spotřebitelské prostředí přínosná a pozitivně motivační. Avšak navzdory vzorku, který obsahoval více než tisíc respondentů, toto zjištění bohužel neodpovídá každodenní skutečnosti, se kterou se v rámci naší poradenské činnosti setkáváme,“ pokračuje.

V každodenním životě totiž spotřebitel často raději zkouší ostře formulované upomínky, podněty dozorovým orgánům či mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Přestože chce ukázat, že si nic nenechá líbit, nakonec zváží často poměrně nízkou částku a vynaložený čas, a od podání žaloby upustí. Právě z těchto důvodů se jako tolik potřebná ukazuje potřeba celoevropské úpravy kolektivního odškodnění spotřebitelů, která by účinně řešila situace, kdy je větší množství spotřebitelů poškozeno jednáním téhož podnikatele. Potřebnost takového nástroje se v současné době, kdy v polovině zemí EU včetně České republiky neexistuje možnost využít kolektivní odškodnění, ukazuje býti nezbytnou. „Čeští spotřebitelé se totiž v důsledku volného trhu nezaviněně stávají spotřebiteli druhé kategorie bez účinné právní ochrany, když jejich kolegové jsou ve stejných přeshraničních sporech odškodňováni,“ uzavírá Vernerová.

Kontakty:

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit