Jak testujeme autosedačky

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Ochrana dítěte 50 %, obsluha a komfort pro dítě 50 %.
   
 • Limity hodnocení
  Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.
   
 • Bezpečnost (ochrana před úrazem při nehodě)
  Zkoušky bezpečnosti: posuny hlavy, zpoždění, resp. zrychlení, které působí na hlavu a hrudník, riziko poranění měkkých částí břicha, prokluz atd. U vícerozsahových dětských autosedaček se používaly zkušební figuríny odpovídající nastavení sedačky.
  Čelní náraz: při impulsu testovací dráhy v momentě nárazu ve smyslu Euro NCAP. Pro test byla použita kostra vozu Opel Astra. Boční náraz: na zkušební dráze s kolmo nainstalovanou hrubou karosérií při rychlosti 25 km/h proti pevně nainstalovaným dveřím. Bezpečnost konstrukce autosedačky: tři odborníci posuzovali vedení bezpečnostních pásů, podpěrku hlavy, stabilitu dítěte v sedačce.
   
 • Obsluha / komfort
  Návod k používání: tři odborníci a tři laici posuzovali návody z hlediska úplnosti jejich obsahu, srozumitelnosti a návodnosti. U výrobků se mimo jiné zaměřovali na povinné varovné nápisy a na jejich viditelné umístění. Ochrana před následky chybné obsluhy: chybně namontované dětské zádržné systémy snižují ochranu dítěte v případě nehody, tj. zvyšují nebezpečí úrazu a zpochybňují celkovou ochranu dítěte; pravděpodobnost chybné obsluhy posuzovali odborníci. Montáž (upevnění) sedačky, usazení a připoutání dítěte, přizpůsobení sedačky dítěti: praktické zkoušky, které prováděly týmy složené z odborníků a laiků; zkušební vozidla – Renault Espace, Opel Astra (pětidveřový model) a Ford Fiesta (dvoudveřový model). Komfort pro dítě: posuzovaly a hodnotily se úhly opěrek, dostatek místa pro nohy (opora nohou), ruce a ramena (záda), odvětrávání, čalounění, výhled dítěte ze sedačky.
  Údržba: kontrola symbolů doporučené údržby (včetně informace o materiálovém složení), snímání potahu, vlastní údržba, pevnost švů, opětovné navléknutí potahu na konstrukci sedačky.
   
 • Cizorodé látky
  Části autosedaček, které mohou přijít do styku s dítětem, byly testovány na přítomnost toxických chemických látek: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), ftaláty, zpomalovače hoření, fenoly, organocínové sloučeniny, Azo barviva, těžké kovy. Hodnocení bylo založeno na dokumentu ZEK 01.2-08, na evropské chemické legislativě REACH a na standardu Öko Tex č. 100. Kromě látek uvedených v těchto dokumentech byly posuzovány i sloučeniny s obdobným působením.
   

Přihlásit