Objevte nebezpečné výrobky ve své domácnosti

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 20.5.2011   

Kuchyňské nádobí, ze kterého se do pokrmů uvolňuje formaldehyd, dětské rukávky, se kterými se dítě možná utopí, či nabíječka mobilního telefonu, která snadno zapálí byt… Nebezpečných výrobků je kolem nás víc, než bychom chtěli. Jen v rámci Evropské unie je jich každý týden odhaleno několik desítek. Občanské sdružení spotřebitelů TEST spouští nový web www.nebezpecnevyrobky.cz s interaktivní databází nebezpečných výrobků, která pomůže odstraňovat nebezpečí kolem nás.

Databáze už nyní obsahuje bezmála 2500 nebezpečných výrobků rozdělených do osmi oblastí. Následně se bude pravidelně doplňovat dle aktuálně zjištěného stavu. V systému jsou shromažďovány výrobky, které byly objeveny nejen v České republice, ale i v rámci dalších států Evropské unie. „Mnoho lidí si běžně objednává výrobky ze zahraničních e-shopů, případně jezdí za nákupy do cizích zemí, a my chceme chránit i je,“ vysvětluje Ida Rozová z Občanského sdružení spotřebitelů TEST.

Většina nebezpečných výrobků je po odhalení stažena z trhu, ale některé už si mezitím zákazníci koupili a odnesli domů a používají je. Včasným předáním informace se dostane varování k širšímu okruhu příjemců, což dále napomůže ke snižování rizik, pro která je výrobek označován za nebezpečný.

Databáze umožňuje vyhledávat a třídit výrobky dle různých kritérií. Je určena nejen spotřebitelům, ale i dovozcům, distributorům a prodejcům, aby získali přehled, zda nemají nebezpečné výrobky ve své nabídce. Systém je doplňován průběžně a registrovaní uživatelé si mohou nechat zasílat její týdenní aktualizaci prostřednictvím e-mailu. Systém podporuje rovněž aktivní podávání podnětů ze strany spotřebitelů, kteří se domnívají, že se setkali s nebezpečným výrobkem. „Podnětem se po jeho přijetí budeme zabývat. Spolupracujeme přitom s kontrolními orgány,“ upřesňuje Rozová.

V databázi jsou informace shromážděné z různých zdrojů, tím hlavním je celoevropská databáze nebezpečných výrobků RAPEX, Občanské sdružení spotřebitelů TEST je držitelem licence na překlad a poskytování informací. Další informace pocházejí například od České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ministerstva zdravotnictví ČR. Důležitým pramenem jsou i nezávislé a objektivní testy výrobků, které připravuje časopis dTest a zveřejňuje v tištěném časopisu i na webových stránkách www.dTest.cz.

Kontakty:
Mgr. Nikola Švábová, svabova@dTest.cz, tel.: 241 404 922,
JUDr. Ida Rozová rozova@dTest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit