Marešovo Ferrari není zadarmo

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 19.5.2011   

Občanské sdružení spotřebitelů TEST s napětím sleduje soutěž, kterou v minulém týdnu vyhlásilo rádio Evropa 2. Nezajímá jej ani tak kdo se stane šťastným výhercem jen lehce ojetého vozu značky Ferrari po Leošovi Marešovi, jako spíš kdy Evropa 2 začne respektovat zákony.

Pro výhru v soutěži stačí prý jen poslouchat rádio Evropa 2 a poslat soutěžní SMS. Potud je vše v pořádku. Způsob prezentování soutěžních podmínek v samotném éteru i na internetu však může vést k mnohem méně milému překvapení než je červený sporťák, a sice k horentní sumě na vyúčtování za mobilní telefon. To se možná stane i pánovi, jehož osmiletý syn prý posílá SMS každé ráno a díky tomu se 18. května dočkal hovoru přímo z Ranní show Evropy 2. Ani syn, ani jeho překvapený otec nejspíše nic netuší o ceně za tuto službu, stejně jako další soutěžící, kteří již zaslal osmdesát SMS a mnozí jiní.

Číslo 900 11 20, na které mají soutěžící SMS zasílat, totiž patří mezi nestandardně zpoplatněné. Cenu za tzv. prémiovou SMS na takovouto linku s předvolbou 90x může informovaný spotřebitel vypreparovat z šesté a sedmé číslice telefonního čísla. V případě čísla užívaného pro soutěž Evropy 2 tedy jde o 20 Kč. Další užitečné informace o zpoplatnění hovorů a SMS na tato čísla jsou k dispozici na www.dtest.cz/placenelinky.

Posluchač nemusí být odborníkem na telekomunikace, povinnost informovat o ceně SMS má v tomto případě Evropa 2.

„Problémem je, že od Evropy 2 se o zvýšené ceně SMS často nedozvíte ani po několika hodinách poslechu,“ konstatuje Martina Vernerová, vedoucí poradenské linky časopisu dTest. I na internetu je informace zavádějící. Část odkazů na stránkách vede na stránku, kde informace o ceně je silně potlačena, a druhá část na stránky, které informaci zveřejňují korektně. Ale většina posluchačů nemá důvod webové stránky Evropy 2 vůbec navštívit a SMS posílá na základě výzvy ve vysílání bez informace o ceně zasílané SMS.

„Problematika nestandardně zpoplatněných linek je samozřejmě mnohem širší, postižení spotřebitelé se ale vždy mohou s podněty pro zahájení řízení o správním deliktu spočívajícím v nedostatečném informování o ceně za zboží či službu obracet na Českou obchodní inspekci. Ta může uložit pokutu ve výši až 5 miliónů Kč,“ uzavírá Vernerová. Evropa 2 navíc porušuje i Kodex Asociace poskytovatelů mobilních sítí, který stanoví, že cena musí být jasně stanovena ve všech médiích, aby bylo naprosto zřejmé, kolik bude služba zákazníka stát,a že informace o ceně musí být uváděna vždy i v rádiu.

 

Kontakty:

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit