Televize Sony: dvojí kvalita

Publikováno v časopise 5/2011

Také byste řekli, že výrobky prodávané pod stejným označením budou vždy stejně kvalitní? Bohužel musíme konstatovat, že v případě televizoru Sony KDL-32EX500 to platit nemusí. Jen několik měsíců po jeho otestování jsme narazili na vzorek, který nabízí oproti dříve testovanému modelu horší obraz. Jak je něco takového možné?

Stejná, ale horší televize

V mezinárodním testu televizorů, kterého se účastníme společně s dalšími významnými spotřebitelskými organizacemi, získal model Sony KDL-32EX500 hodnocení »dobře« – a to zejména díky výborné kvalitě obrazu z jakéhokoliv zdroje (SCART, HDMI, DVB-T). Přes tyto vynikající výsledky si mnoho zákazníků na kvalitu televizoru stěžovalo. Během posledních týdnů přišly zprávy od spotřebitelů ve Francii, kteří nebyli spokojeni právě s kvalitou obrazu zmíněné televize.

Takový počet ohlasů jdoucí proti výsledkům našich testů není obvyklý, a tak jsme přirozeně chtěli přijít problému na kloub. Francouzští kolegové proto koupili nový vzorek televizoru a ten jsme v laboratoři podrobili novým testům. K našemu překvapení jsme také zaznamenali jasně viditelné a měřitelné rozdíly. Kvalita obrazu obou vzorků je srovnatelná, ale jen pokud je displej sledován z přímého úhlu. Jakmile se divák z přímého úhlu odchýlí a sleduje obrazovku i jen trochu z boku, kvalita obrazu se skutečně výrazně sníží. U prvního vzorku jsme naměřili pokles kontrastu o 50 % při pozorovacím úhlu 46 °; ke stejnému útlumu však u druhého vzorku dochází již při úhlu 19 °! Kontrastní poměr při sledování z úhlu 50 ° poklesl oproti 360 u původního modelu na 85 u francouzského vzorku. To jsou poměrně významné nedostatky, které by vedly ke snížení hodnocení, pokud by se projevily v původním testu.

Po rozebrání televizorů se potvrdilo podezření, že každý vzorek je osazen jiným obrazovým panelem s odlišnými specifikacemi. Původní model, vyrobený na Slovensku, je vybaven panelem Samsung, zatímco televizor koupený ve Francii byl smontován ve Španělsku a používá méně kvalitní panel Optronics. Skutečnost, že výrobci odebírají jednotlivé komponenty od různých dodavatelů, je nicméně poměrně běžnou praxí. Sony i ostatní výrobci tvrdí, že na výslednou kvalitu produktů to nemá žádný vliv. V případě televizoru Sony KDL-32EX500 se však ukázalo, že to nemusí být pravda. Těžko se věří tomu, že by lidé v Sony nebyli obeznámeni s odlišnými technickými specifikacemi obou displejů.

Přestože jsme zaznamenali negativní ohlasy zatím pouze z jedné země, nelze vyloučit možnost, že méně kvalitní varianta televizoru se objevila či objeví i v obchodech jiných států. Doposud se nepodařilo získat oficiální reakci, Sony na naše otázky odpovídá mlčením. Není tak ani jisté, že modely s panelem Optronics vycházejí výlučně z továrny ve Španělsku. Také jsme se ptali na řešení pro zákazníky, kteří si méně kvalitní variantu televizoru Sony KDL-32EX500 pořídili; ani na tuto otázku jsme nedostali žádnou odpověď. Situaci nadále sledujeme na mezinárodní úrovni a o dalším vývoji situace budeme informovat, jakmile zjistíme jakýkoliv posun.

 

Jak poznat méně kvalitní model v obchodě?
Stojíte-li přímo před televizorem, rozdíl v kvalitě obrazu obou variant nepoznáte. I horší model (vyrobený ve Španělsku) zapůsobí dobrým obrazem s živými barvami, temně černou a zářivě bílou. Začnete-li se dívat na obrazovku ze strany, kontrast méně kvalitního modelu se bude velmi rychle snižovat. Černé oblasti se změní v tmavě šedé, bílé se stanou světle šedými. Barvy vyblednou a celý obraz ztratí ostrost, jako byste se dívali skrze závoj. U původně testovaného modelu (vyrobeného na Slovensku) k tomuto efektu dochází až při mnohem větších úhlech.
Sony KDL-32EX500 dvoji kvalita

Přihlásit