Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Rozhodli jste se vylepšit svou finanční situaci pomocí spotřebitelského úvěru či si vzít auto na leasing? Navzdory tomu, že má smlouva všechny náležitosti, jste záhy přišli na to, že pro vás není tak výhodná, jak se vám zprvu zdála? Co můžete dělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru, pod který spadá i leasing, a v zákonné lhůtě se rozhodne od ní odstoupit. Pokud se jedná o tzv. vázaný úvěr (vysvětleno níže) a spotřebitel by chtěl zároveň odstoupit i od hlavní, většinou kupní smlouvy, odkazujeme na vzory „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím nebo při podomním prodeji a o vázaném spotřebitelském úvěru“ a „Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru“. 

V případě, že smlouva neobsahuje všechny povinné náležitosti dle § 6, odst. 1 a Přílohy 3 zákona o spotřebitelském úvěru může odstoupit taktéž, měl by ale zvážit, zda se mu spíše nevyplatí tyto nedostatky namítat, neboť tato smlouva se pak považuje od počátku za úročenou ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou. Ujednání o jiných platbách v tomto případě jsou neplatná. Pro tuto situaci můžete využít vzor „Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru“.

 

Jak tento vzor použít?

Ze zákona můžete odstoupit od smlouvy o úvěru, a to pokud nejpozději 14. den po jejím uzavření odešlete písemné odstoupení věřiteli. O tom a dalším byste měli být ve smlouvě řádně informováni, jinak lhůta pro odstoupení neskončí dřív než 14 dnů po dodatečném poskytnutí povinných informací.

V případě tohoto odstoupení jste povinni nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu (půjčený finanční obnos bez úroků) a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.Přihlásit