Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji a o vázaném spotřebitelském úvěru

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je nejen nepotřebujete, ale že i spotřebitelský úvěr, který jste si na ni vzali, je značně nevýhodný? Co můžete udělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí zboží mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tj. např. při předváděcí akci v restauraci, nebo při podomním prodeji, s tím, že jej bude financovat prostřednictvím úvěru. Za tím účelem uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru. V zákonné lhůtě se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, čímž automaticky zaniká i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru.

 

Jak tento vzor použít?

Ze zákona lze od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční. Odstoupení musí mít písemnou formu a je nutné jej dodavateli doručit v zákonné lhůtě. Odstoupením od této smlouvy zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru bez jakékoli sankce.

Vázaným spotřebitelským úvěrem je takový úvěr:

  • který poskytuje přímo dodavatel, nebo
  • který vznikl na základě úvěrové smlouvy, která výslovně obsahuje uvedení konkrétního zboží, nebo
  • jehož poskytovatel (úvěrová společnost)využije služeb dodavatele v souvislosti s uzavřením nebo přípravou úvěrové smlouvy.

Jako spotřebitel máte povinnost informovat o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v důsledku odstoupení od kupní smlouvy úvěrovou společnost, k čemuž můžete využít vzor „Oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru“.

Pokud vrátíte zboží dodavateli nebo se o to prokazatelným způsobem pokusíte, nemáte povinnost úvěrové společnosti vracet poskytnuté peněžní prostředky dříve, než vám bude dodavatelem vrácena kupní cena. Pokud vám nárok na vrácení kupní ceny přizná soud a dodavatel přesto neplní, můžete se s nárokem na vrácení kupní ceny obrátit právě na úvěrovou společnost a vzájemné pohledávky jednostranně započíst.Přihlásit