Eurovíkend bezpečně a v pohodě

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 13.4.2011   

Prodloužený velikonoční víkend si přímo říká o návštěvu některé evropské metropole a s tím spojenou návštěvu vyhlášených památek a degustaci místních specialit. Možnosti jsou dvě: buď využít nabídky předpřipravených zájezdů nabízených cestovními kancelářemi a více méně se dále s ničím netrápit, nebo zvolit trochu dobrodružnější variantu a zorganizovat si výlet přesně podle svých představ sám. 

Cenové porovnání vychází jasně ve prospěch druhé varianty, když cena obdobného zájezdu s CK (3 dny, 2 noci) dle našeho zjištění mnohdy přesahuje cenu desetidenního pobytu u moře. Cestovatelům s minimální komunikační znalostí cizího jazyka tedy nelze doporučit nic jiného než zapátrat na letenkových serverech (např. letuska.cz či kralovna.cz) a vytěžit např. z aktuální cenové války dopravců, která vypukla na trase Praha-Paříž, pořídit si průvodce po vyvoleném městě a třeba i s jeho pomocí přes internet jednoduše zamluvit hotel. Tento článek si však neklade za cíl opěvovat krásy turismu, neboť to již učinili mnozí jiní, nýbrž upozornit spotřebitele na nástrahy spojené s eurovíkendy a cestováním obecně, a to bez ohledu na to, s kým a jak se do zahraničí vydají.

 

Zájezd s CK

Zájezdem se dle zákona rozumí jakákoliv kombinace dvou a více služeb, tedy například dopravy a ubytování. Cestovní smlouva musí být písemná a obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Spolu s jejím předáním Vám mají být předány i informace týkající se povinného pojištění kanceláře proti úpadku, které obsahují např. označení pojišťovny, podmínky pojištění či způsob oznámení pojistné události.

 

Na co si  ještě dejte pozor:

- Dny v zájezdu se počítají podle každého započatého dne. Čtyřdenní zájezd v hororové verzi tedy může začít v pátek ve 23.50 výjezdem z Prahy a skončit v pondělí v 1:30 příjezdem tamtéž!

- Před zahájením zájezdu můžete od smlouvy kdykoli odstoupit. Není-li ale důvodem odstoupení porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou, připravte se na to, že prodejci na tuto situaci mohou myslet – a samozřejmě toho využívají – požadavkem odstupného („storno poplatku“) ve výši dle cestovní smlouvy. Zvláště citelné je to pak u letenek, kde bývá stornopoplatek stanoven paušálně ve výši 100%. Proto se v případě, že se zájezdu nemůžeme zúčastnit, většinou vyplatí zájezd na někoho převést, a to písemným oznámením CK. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Pozor! Spolu s novým „cestujícím“ ručíte cestovní kanceláři za uhrazení ceny zájezdu, prodejte jej tedy případně nejlépe osobě, kterou dobře znáte.

- Je-li důvodem vašeho odstoupení např. nečekaná vážná újma na zdraví, která nastala těsně před zahájením zájezdu, lze namítat zánik závazku pro nemožnost plnění. V tom případě byste nemuseli platit storno poplatky a prodejce by vám byl povinen vrátit celou cenu zájezdu.

- Cestovní kancelář odpovídá za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny přímo jí nebo jinými dodavateli služeb poskytovaných v rámci zájezdu, např. tedy za kvalitu ubytování či dopravy. Proto nelze než zopakovat stále opakované: nespoléhejte se na slovní ujišťování prodejce zájezdu, trvejte na sepsání všeho podstatného do smlouvy.

- Pokud nejste spokojeni: reklamujte. Nejlépe hned na místě písemně u zástupce kanceláře. Nevyhovující si také zdokumentujte. Nereklamujete-li na místě či nejste-li spokojeni s řešením, máte možnost uplatnit reklamaci do 3 měsíců po skončení zájezdů u CK, a to nejlépe písemně. Nebude-li Vám ve 30 dnech vyhověno, obraťte se na nejbližší inspektorát České obchodní inspekce. Ta vloni zkontrolovala 168 CK a přesně u třetiny z nich zjistila porušení jedné či více povinností stanovených zákonem.

- Ani při cestování s CK nepropadejte ukolébávajícímu pocitu, že nemusíte udělat nic jiného, než si sbalit zavazadlo a na krk zavěsit fotoaparát: cestovní pojištění nemusí být samozřejmostí, což ostatně zjistíte z cestovní smlouvy. Opomenout tuto nepříliš nákladnou položku se nemusí vyplatit.

 

Cestování na vlastní pěst

Vzhledem k tomu, že eurovíkend není nafukovací, většina cestujících volí jako dopravní prostředek letadlo namísto pomalejších alternativ. O tom jak vybírat dopravce, kupovat letenku a především na co máte nárok v (doufejme) nestandardních situacích, tedy v případě zpoždění letu, zrušení letu či odepření nástupu na palubu informuje Evropské spotřebitelské centrum ve své praktické příručce Vaše práva v letecké dopravě, kterou vám po zadání emailu zdarma zašleme. Přestože má dopravce povinnost vás o nich informovat, je dobré být připraven dopředu a vyhnout se zbytečnému stresu. Pro pomoc při potížích se zahraničními dopravci se můžete obrátit právě na ESC.

 Další nepříjemnou situací je zpoždění či ztráta zavazadla. Zde je zapotřebí s dalším postupem neotálet, neboť nárok je nutný uplatnit v rámci několika málo dnů (do 7 dnů u zničeného či „vykradeného“ a do 21 u zpožděného zavazadla od převzetí). Nejlépe vyplňte příslušný protokol s dopravcem ještě na letišti. Náhrada škody může dosáhnout až 1000 SDR (tzv. zvláštní práva čerpání - uměle vytvořená jednotka, 1 SDR se pohybuje zhruba v kurzu o něco málo vyšším než euro). Prokazovat obsah ztraceného zavazadla může být velmi složité, proto doporučujeme – stejně jako to poněkud důrazněji a závazněji činí většina dopravců ve svých podmínkách – cennosti, doklady a peníze přepravovat výhradně v zavazadle příručním.

 Při unáhlené objednávce ubytování přes internet je nutné pamatovat na to, že spotřebitelská směrnice 97/7/ES, která harmonizuje úpravu smluv uzavíraných přes internet v celé EU, neumožňuje odstoupení do 14 dnů od smlouvy přepravních, stravovacích nebo zábavních služeb, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.

Výjimky ve prospěch spotřebitele jsou samozřejmě možné, i když spíše výjimečné. Pokud tedy budete chtít či muset rezervované ubytování zrušit, informujte se o této možnosti nejlépe předem ve smluvních podmínkách smlouvy, kterou uzavíráte a v případě nejasností kontaktujte ESC nebo poradenskou linku časopisu dTest. Česká úprava připouští odstoupení od smlouvy o ubytování kdykoli před skončením termínu ubytování s tím, že jste povinni uhradit pouze újmu ubytovatele, které nemohl zabránit. Na váš vztah s ubytovatelem se ale bude vztahovat zpravidla úprava cílové země, nelze tedy spoléhat na to, že vám každá právní úprava bude takto nakloněna.

 

Evropské spotřebitelské centrum mj. bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s dopravcem z jiné země EU či Norska a Islandu, a to za spolupráce s ESC po celé Evropě. Pro informace o řešení problémů především s českými dopravci kontaktujte poradnu pro spotřebitele časopisu dTest na telefonním čísle 299 149 009. Linka funguje ve všední dny mezi 9. a 17. hodinou. V rámci zahájení projektu zaplatí dotazovatelé za poradenství pouze cenu běžného telefonního hovoru.

 

Na co si ještě dejte pozor:

- Kde si vyměnit peníze? Nejvýhodnější bývá i v zahraničí využít platbu debetní kartou, kterou je možno použít v zahraničí. Některé banky navíc v rámci balíčků k účtu umožňují výběr z libovolných bankomatů v zahraničí zdarma. Přesto budete pravděpodobně potřebovat určitý obnos směnit ještě v ČR. Zde je výhodné srovnávat podmínky v subjektech poskytujících směnárenské služby, určitě by totiž byla škoda propásnout třeba letní období, kdy například Česká spořitelna směňuje bez jakýchkoli poplatků (od 1.6. – 30.9.).

- Na závěr jen zopakujeme, že se určitě nevyplatí zapomínat na cestovní pojištění.

Přihlásit