dTest: Tuňák v konzervě – konzervovaná nejistota

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.3.2011   

Časopis dTest provedl další z testů potravin, tentokrát zaměřený na tuňáky v konzervě. Deklarovaný obsah neodpovídá skutečnosti, atypická chuť, výrazný zápach po rybině, či kovová příchuť – i taková byla zjištění dTestu. U tří konzerv byl navíc zjištěn zvýšený obsah toxického amoniaku.

Testování bylo podrobeno 25 výrobků. Vybrány byly konzervy s označením kousky, filety, steaky i drť. Důležitým zjištěním je, že ne ve všech konzervách naleznete pravého tuňáka, tj pocházejícího z rodu Thunnus. Tuňáci jsou totiž i tzv. nepraví, pocházející z rodů Sarda a Euthynnus, a zdaleka ne všichni výrobci vás s touto skutečností seznámí, zejména pak ti, kteří se pravým tuňákem chlubit nemohou.

Neúplné údaje se týkají i olejů, ve kterých bývají tuňáci naloženi. Výrobci využívají skutečnosti, že jejich povinností není deklarovat konkrétní druh použitého oleje, a často uvádějí pouze údaj „rostlinný olej“. Šéfredaktorka časopisu dTest Ida Rozová doporučuje: „Vždy je lepší orientovat se na výrobky, u kterých budete mít od výrobce co nejvíce konkrétních informací.“ Někdy ale ani množství informací nepostačuje, a to tehdy, když deklarovaný obsah neodpovídá skutečnému. U tuňáka v oleji značky albert Quality a drceného tuňáka Giana byl namísto deklarovaného sójového oleje použit olej jiný. Tyto výrobky se i s ohledem na další pochybení umístily až na samém chvostu žebříčku hodnocení.

U tří výrobků značek Kaiser Franz Josef, Interspar Despar a John West byly naměřeny mírně zvýšené hodnoty amoniaku. Pokud amoniak, česky zvaný čpavek, přesáhne hranici 300 mg/kg, signalizuje nedostatky při výrobě – od nevhodného zacházení s rybou před zpracováním až po neodpovídající skladování konzerv.

Šéfredaktorka časopisu dTest Ida Rozová k výsledkům dodává: „Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že i přes řadu zjištěných nedostatků je na trhu kvalitních tuňáků dostatek. Také mezi drcenými tuňáky lze nalézt dobré výrobky, ačkoliv obecně platí, že se kvalitou pohybují o třídu níž.“

Test tuňáků přináší časopis dTest 3/2011, podrobné informace jsou přístupné také na http://www.dtest.cz/testy-vyrobku-206/test-tunaku-v-konzerve

Časopis dTest dále přináší v březnovém vydání test dětských jízdních kol, antivirových programů, letních pneumatik a pojištění proti nemoci a úrazu.

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil 603 519 101
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit