dTest: Pozor na nebezpečná dětská kola

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 17.3.2011   

Vždy, když časopis dTest testoval dětská jízdní kola, hlásil nálezy nebezpečných výrobků. Není tomu jinak ani u aktuálního testu, který se zaměřil na dvanácti a šestnáctipalcová kola. Dva z dvanácti testovaných výrobků mohou ohrozit malé jezdce. S firmami, které tato nebezpečná kola dodávají do obchodů, se časopis dTest bohužel nesetkává poprvé.

Dvanáctipalcová jízdní kola Superior Bubble a Galaxy E.T. prozradila na své dovozce, resp. výrobce, že si za mnoho let své činnosti stále nedokázali osvojit základní požadavky bezpečnosti výrobků určených nejmenším dětem. Během sedmi let časopis dTest kritizoval firmu Bike Fun International, s.r.o. Kopřivnice třikrát a firmu CykloŠvec, s.r.o. Písek dokonce už čtyřikrát.

Požadavky bezpečnosti, zakotvené v normě ČSN EN 14765+A1:2008, nepředstavují nic světoborného, co by dovozcům a výrobcům mohlo ztěžovat jejich činnost. „Norma minimalizuje nebezpečí, zaměřuje se na kritická místa výrobků a předvídá pravděpodobné chování dětí, které by mohlo vyústit v jejich zranění,“ uvádí Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu dTest.
Bezpečnostní nedostatky kola Superior Bubble (Bike Fun International) budou příčinou pádu dítěte. Když při jízdě i mírně zatočí řidítky, špička boty škrtne o blatník předního kola a dítě ztrácí stabilitu (nedodržena minimální mezera mezi osou pedálu a blatníkem). Další nechtěné pády přibudou po odmontování stabilizačních koleček – v zatáčkách, při otáčení, při nahnutí kola škrtá pedál o zem a jezdec je bez šance udržet se v sedle (nedodržení vzdálenosti pedálu od země při náklonu kola). Navíc při demontáži stabilizačních koleček dochází k uvolnění uchycení osy zadního kola, které poté není pevně spojeno s rámem. Výrobce na kolo použil nepovolený kryt řetězu typu „pistole“.

Dovozce CykloŠvec stále neví, že na kola pro nejmenší je zakázáno používat rychloupínací šrouby. Zákaz vychází z předvídatelného chování dítěte; vysune-li a upevní-li sedlovku nad kritický bod, může následně dojít k jejímu vylomení a k ošklivému pádu jezdce. Rukojeti na řídítkách se protáčejí, znepříjemňují jízdu a současně odvádějí pozornost dítěte. Navíc jdou lehce stáhnout; pokud by dítě jezdilo s holými konci řídítek, může se o na ně při pádu vážně zranit.

Tak jako u předchozích testů dětských kol, i nyní podal časopis dTest podnět České obchodní inspekci. „Po zkušenostech si neděláme iluzi, že dojde k nápravě firem, které dovážejí či vyrábějí kola pro děti. Kontrol inspekce již bylo hodně a přesto, jak naše testy ukazují, se nebezpečná kola v obchodech stále objevují.“ konstatuje Ida Rozová.

Aby rodiče dokázali sami odlišit bezpečná kola od těch nebezpečných, připravil časopis dTest nákupního průvodce, včetně nejčastějších nedostatků, na které by si měli dát u jízdních kol zvýšený pozor. Nákupního průvodce naleznou na www.dtest.cz/nakupni-pruvodce-detska-kola. Na webu časopisu dTest mají k dispozici nejenom další průvodce pro výběr výrobků, které jsou určeny dětem, ale i interaktivní databázi věnovanou bezpečným výrobkům zejména pro nejmenší děti.

Časopis dTest přináší v březnovém vydání vedle testu dětských jízdních kol, test konzervovaných tuňáků, antivirových programů a letních pneumatik.

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil 603 519 101
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC


Přihlásit