Anketa: Změň Evropu dvěma kliky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 15.3.2011   

Náš právní řád na rozdíl od poloviny zemí EU neposkytuje podvedeným či poškozeným spotřebitelům vhodný prostředek ke společné obraně. To se může změnit s vaší pomocí. Od 15. března, tedy na světový den spotřebitelů, až do 15. dubna nabízí spotřebitelský časopis dTest příležitost projevit svůj názor v  anketě na www.dtest.cz/hlasuj, ve které se ptá na odhodlání soudit se v modelové situaci, kdy je mnoho spotřebitelů poškozeno jednáním stejného podnikatele.

Představte si sebe v této situaci:

Na veřejnost se dostala informace, dle které váš mobilní operátor, aniž by si toho kdokoliv všiml, celé roky svým klientům v důsledku chybně nastaveného systému špatně počítal (a následně účtoval) provolané minuty v jejich neprospěch. Podíváte-li se zpětně na své výpisy, zjistíte, že za dobu vašeho vztahu jste operátorovi bezdůvodně přispěl téměř dvanácti sty korunami. Operátor místo toho, aby vám škodu nějak kompenzoval, zahájil reklamní kampaň, ve které se chlubí „nejspokojenějšími zákazníky na trhu“.

Navzdory tomu, že neochota spotřebitelů se s podnikateli soudit je i v případě celkem jasných sporů a poměrně zanedbatelné škody s ohledem na nutně vynaložený čas a peníze zcela pochopitelná, kdy jindy než ve světový den spotřebitelů 15. března se zamyslet nad tím, zda nad takovýmto jednáním mávnout, či nemávnout rukou?

Uvážíte-li totiž počet postižených ve výše popsaném případě, přináší to otrlému podnikateli za stávajícího právního stavu celkem slušný zisk s minimálním rizikem postihu. Trochu zjednodušeně lze říci, že chovat se vůči zákazníkům seriózně se v porovnání s opačným přístupem paradoxně vůbec nevyplácí. Co byste tedy říkali tomu, kdyby se postižení spotřebitelé spojili se spotřebitelskou organizací a žalovali o náhradu škody společně?

To byl i záměr Evropské komise. Její snaha však vloni poněkud ustrnula a další vývoj se je v nedohlednu.

Přimět Evropu k přijetí jednotné úpravy můžete spolu s dalšími tisíci spotřebiteli z celé Evropy vyplněním krátké ankety na www.dtest.cz/hlasuj. Akce se koná podzáštitou BEUC (Evropského sdružení spotřebitelských svazů) současně ve všech zemích EU. Výsledky hlasování budou zúčastněnými spotřebitelskými organizacemi předloženy Evropské komisi, aby se urychlilo přijímání tolik potřebné úpravy umožňující kolektivní odškodnění spotřebitelů. Máte tedy jedinečnou možnost nejen dvěma kliky trochu „pošťouchnout“ Evropskou komisi, ale bezmála změnit Evropu.

Připojit můžete svůj email, abychom vám po skončení průzkumu mohli zaslat výsledky hlasování z celé Evropy.

Přihlásit