dTest: Změň Evropu dvěma kliky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 15.3.2011   

Náš právní řád na rozdíl od poloviny zemí EU neposkytuje podvedeným či poškozeným spotřebitelům vhodný prostředek ke společné obraně. To se může změnit s vaší pomocí. Až do 15. dubna nabízí spotřebitelský časopis dTest příležitost projevit svůj názor v  anketě na webu www.dtest.cz, ve které se ptá na odhodlání soudit se v modelové situaci, kdy je mnoho spotřebitelů poškozeno jednáním stejného podnikatele.

„Neochota spotřebitelů se s podnikateli soudit je i v případě celkem jasných sporů a poměrně zanedbatelné škody s ohledem na nutně vynaložený čas a peníze zcela pochopitelná,“ říká Martina Vernerová, vedoucí poradenské linky časopisu dTest.“ Bez ohledu na výši částky finanční ztráta naštve, obzvlášť když z médií víte, že v této situaci nejste sami, a že poskytovatel služby či prodejce se nejen k ničemu nemá, ale dokonce se mu neseriózním jednáním daří zvyšovat zisk. V anketě časopisu dTest je předložena následující modelová situace:

Na veřejnost se dostala informace, dle které váš mobilní operátor, aniž by si toho kdokoliv všiml, celé roky svým klientům v důsledku chybně nastaveného systému špatně počítal (a následně účtoval) provolané minuty v jejich neprospěch. Podíváte-li se zpětně na své výpisy, zjistíte, že za dobu vašeho vztahu jste operátorovi bezdůvodně přispěl téměř patnácti sty korunami. Operátor místo toho, aby vám škodu nějak kompenzoval, zahájil reklamní kampaň, ve které se chlubí „nejspokojenějšími zákazníky na trhu“.

Uvážíte-li počet postižených ve výše popsaném případě, přináší to otrlému podnikateli za stávajícího právního stavu celkem slušný zisk s minimálním rizikem postihu. Trochu zjednodušeně lze říci, že chovat se vůči zákazníkům seriózně se v porovnání s opačným přístupem paradoxně vůbec nevyplácí. Co byste tedy říkali tomu, kdyby se postižení spotřebitelé spojili se spotřebitelskou organizací a žalovali o náhradu škody společně?

„Právě nad tím se před několika lety zamyslela Evropská komise v Zelené knize o kolektivním odškodnění spotřebitelů. Tato snaha však vloni poněkud ustrnula a další vývoj se v blízké budoucnosti nepředpokládá,“ připomíná Vernerová. Přimět Evropu k přijetí jednotné úpravy můžete spolu s dalšími tisíci spotřebiteli z celé Evropy vyplněním krátké ankety na  www.dtest.cz/hlasuj. Připojit můžete svůj email, abychom vám po skončení průzkumu mohli zaslat výsledky hlasování z celé Evropy.

Akce startuje na světový den spotřebitelů 15. března ve všech zemích EU pod záštitou BEUC (Evropského sdružení spotřebitelských svazů). Výsledky celoevropského hlasování po vyhodnocení budou zúčastněnými spotřebitelskými organizacemi předloženy Evropské komisi, aby se urychlilo přijímání tolik potřebné úpravy umožňující kolektivní odškodnění spotřebitelů. Máte tedy jedinečnou možnost nejen dvěma kliky trochu „pošťouchnout“ Evropskou komisi, ale bezmála změnit Evropu.

Pro upřesnění je třeba uvést, že na možnost hromadných spotřebitelských žalob už náš právní řád myslí. Zabývá se ale jen možností nařízení zdržení se protiprávního jednání, což je nejen pro uvedený případ prostředek zcela nedostačující.

Kontakty:

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit