Kauza nevrácených modemů UPC: vzor soudního podání ZDARMA

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 6.4.2011   

Spotřebitelský časopis dTest eviduje zvýšený počet stížností bývalých klientů společnosti UPC. Některým z nich totiž v minulosti měl podle smluvních podmínek společnosti UPC vzniknout u dané společnosti dluh spočívající ve smluvní pokutě za nevrácené zařízení. UPC pak tyto pohledávky postoupila agentuře zabývající se vymáháním pohledávek. Ta nyní, s odstupem času, začala pohledávku vymáhat dosti nevybíravým způsobem.Někteří bývalí klienti společnosti UPC se cítí být poškozeni jednáním vymahačské agentury, které společnost UPC postoupila jejich dluhy, každý v údajné výši 5000 Kč. Ty měly vzniknout jako smluvní pokuta za nevrácení modemu zapůjčeného společností po ukončení smlouvy s UPC.

„Společnost má nepochybně právo na náhradu škody, která jí nevrácením modemu vznikla,“ říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dodává: „Máme však za to, že výše pokuty mnohonásobně převyšuje skutečnou zůstatkovou hodnotu modemu. Vzhledem k této nepřiměřenosti považujeme toto ujednání o smluvní pokutě neplatné.“ Tomu ostatně nasvědčuje i několik rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se nepřiměřenou výši smluvních pokut zabývají.

Vymahačská agentura postižené na jejich dluh již nijak neupozornila a těsně před promlčením se obrátila přímo na soud, který proti překvapeným zákazníkům vydal platební rozkaz. V některých situacích byla pokuta vymáhána dokonce i po lidech, kteří modem vrátili, avšak po takto dlouhé době již neměli schovaný podací lístek, kterým by jeho vrácení mohli prokázat. UPC, která by jako jediná  (mimo poštu) mohla zařízení dohledat , v této fázi není účastníkem sporu a o této námitce se ani již nedozví. Celková suma, kterou soudy agentuře v platebním rozkazu bohužel mnohdy přiznají se i s úroky a náklady řízení vyšplhá někdy až na částku okolo 20 000 Kč.

Jedinou obranou zákazníků je tak možnost podání odporu proti vydanému platebnímu rozkazu a namítnutí nezákonnosti smluvní pokuty. Právě tento vzor vám po zadání emailu v poli pod úvodním odstavcem nabízíme ke stahnutí zdarma. Zároveň v něm upozorňujeme na specifika soudního řízení i individuálnost každého případu. Vzor je tedy nutno považovat za pouze ilustrativní a další kroky konzultovat nejlépe s advokátem.

„Před podáním odporu však důrazně doporučuji se s konkrétním případem obrátit na právníka nebo jej konzultovat na poradenské lince sdružení - 299 014 009. Po zrušení platebního rozkazu bude následovat běžné soudní řízení s vynesením rozsudku. Zde se však zákazníci bez právní pomoci zřejmě neobejdou, a proto by měli předem zvážit, zda jsou schopni soud absolvovat,“ upozorňuje závěrem Votočka s ohledem na to, že detaily konkrétních situací se mohou lišit.

V podobných případech by mohla poškozeným zákazníkům v budoucnu pomoci nová právní úprava o kolektivním odškodnění, jejíž vznik může až do 15. dubna svým hlasem podpořit každý, a to na webové stránce www.dtest.cz/hlasuj.   

S dotazy nejen na smluvní pokuty se můžete obrátit na naši poradenskou linku 299 149 009, na které radí odborníci v oblasti spotřebitelských práv. 

Linka funguje ve všední dny mezi 9. a 17. hodinou. V rámci zahájení projektu zaplatí dotazovatelé za poradenství pouze cenu běžného telefonního hovoru.


Přihlásit