dTest: Neuvážená změna dodavatele energie se může prodražit

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 3.3.2011   

Časopis dTest varuje spotřebitele před neuváženými změnami dodavatelů elektrické energie. Zvláštní opatrnosti by pak měli dbát před podpisem smlouvy prostřednictvím tzv. podomních prodejců. Těm často nejde o blaho zákazníků, jako spíše o vlastní provize za uzavřené smlouvy. Dokazují to i četné stížnosti, které časopis dTest zaznamenává.

Na poradenskou linku spotřebitelského časopisu dTest se obracejí lidé, kteří se cítí být podvedeni jednáním podomních prodejců některých energetických společností. Scénář je vždy stejný. U dveří zákazníka se objeví solidně oblečený pán, který slibuje při přechodu k jinému dodavateli energie velkou finanční úsporu. Logicky vypadajícími argumenty zákazníka přesvědčí o výhodnosti a mimořádnosti nabídky a donutí jej k podpisu smlouvy.

„Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy zákazníkovi přijde první vyúčtování. Velmi často pak ve smlouvě nalezne nejrůznější skryté poplatky, které celkovou cenu podstatně zvyšují,“ říká Jan Votočka, právník časopisu dTest, a dodává: „V takové chvíli je již od smlouvy velice těžké odstoupit. Zákazník tak může, jde-li o podomní prodej, učinit do 14 dnů od podpisu smlouvy, nebo do jednoho měsíce, pokud ještě nedošlo k dodávce energie. Po uplynutí uvedených lhůt nezbývá nic jiného než se se situací smířit či zaplatit další tisíce jako deaktivační poplatek.“

Bohužel tím to občas nekončí a člověk se může dostat do ještě bizarnější situace. „Stává se, že se bývalý dodavatel energie snaží přecházejícího zákazníka udržet, nabídne mu výhodnější podmínky, ale přitom nedojde ke zrušení smlouvy s novým dodavatelem,“ upozorňuje Votočka. „Zákazníkovi jsou pak účtovány zálohy od obou společností najednou, což může některé rodiny dostat do značně tíživé finanční situace.“

Časopis dTest nabádá k opatrnosti. V současné době je na trhu několik desítek energetických společností, a je nepravděpodobné, že právě podomní prodejce, který zazvoní u vašich dveří, je ten, který vám nabídne tu nejvýhodnější cenu. Nejpříznivější nabídku si ostatně může zjistit každý na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu a poté skutečně změnou dodavatele ušetřit. Naopak neuvážený podpis byť zdánlivě výhodné smlouvy se může citelně prodražit.

Spotřebitelé, kteří chtějí odstoupit od uzavřené smlouvy o dodávce elektrické energie a kterým ještě neuplynula lhůta pro odstoupení, si mohou na www.dtest.cz/energie zdarma stáhnout vzorový dopis k odstoupení od smlouvy uzavřené mimo stálou provozovnu.

Kontakty:

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit