Jak vybrat pojištění osob

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.10.2012

Kupujete-li si pojištění, pak stejně nebo ještě více, nežli při nákupu potravin, nábytku nebo nemovitostí, je nutno si především uvědomit, co od kupované věci očekáváte, tedy jaký účel má plnit. Jinak se může snadno stát, že utratíte spoustu peněz zbytečně.

Smyslem pojištění je krytí rizik

Říká se, že pojištění se nekupuje, ale prodává. Realita českého trhu tomu skutečně odpovídá. Pojišťovák je člověk, kterého vyhodíte oknem a vleze k Vám dveřmi. Přitom však průměrný český občan platí za pojistné smlouvy, které jsou nesmyslné. A to především proto, že od pojištění očekává spořící efekt a zhodnocení peněz. Naprostá většina smluv o pojištění se přitom za tímto účelem vůbec nevyplatí.

Hlavním smyslem pojištění osob je ochrana rodinných příslušníků a sebe sama před finančními ztrátami, způsobenými nepřízní osudu (nemoc, úraz, smrt). Vedle soukromých pojišťovacích ústavů nabízí určitou podporu v některých takových situacích také státní sociální systém, který však plní svůj účel pouze omezeně.

Jmenujme nejzávažnější rizika, týkající se zdraví a života, proti kterým se lze pojistit:


Úmrtí člena rodiny

Úmrtí člena blízké rodiny bývá často spjato s negativními finančními dopady. Z hlediska dopadů na životní úroveň rodiny je nejvýznamnějším rizikem úmrtí otce nebo matky nezaopatřených dětí, popř. jiných osob, zodpovědných za finanční podporu blízkých.

Pro případ úmrtí je ale vhodné pojistit každou osobu, na které závisí osoby další a která přitom nemá dostatečný finanční majetek, který by její závazky v případě úmrtí pokryl. Částku, na kterou je vhodné se pojistit, je vhodné stanovit právě s ohledem na životní úroveň takto závislých osob, kterou má případné finanční plnění zajistit.

Potřeba pojištění pro případ úmrtí se v čase proměňuje, především s tím, jak přibývá závislých osob a jak se děti a životní partneři stávají více ekonomicky soběstačnými. Proto je vhodné volit taková pojištění, která umožňují snadné změny pojistných částek.

Při výběru produktu pro zajištění proti tomuto riziku se především vyhněte netransparentním produktům, u kterých není známo, jaká část pojistného se přesně spotřebovává za tímto účelem a jaká za jinými účely. Nejvhodnější jsou produkty typu rizikového životního pojištění, pokud si chcete současně spořit prostředky v pojištovně nebo investovat skrze pojištovnu do fondů, můžete zvážit koupi kapitálového nebo investičního životního pojištění. Tyto produkty však bývají většinou netransparentní, neflexibilní a drahé.

Dále si porovnejte cenu, kterou za pojištění smrti zaplatíte a také pojistné podmínky, především část, týkající se výluk z pojištění, tedy situací, na které se pojištění nevztahuje (např. sebevražda, drogy atd.)

Tyto principy výběru pojistného produktu platí také pro ostatní rizika.

Toto riziko je částečně kryto ze státního sociálního pojištění ve formě vdovského a sirotčího důchodu - viz www.cssz.cz
 

Invalidita

Invalidita neboli dlouhodobá (popř. trvalá) pracovní neschopnost patří spolu s předčasným úmrtím člena rodiny k finančně nejtíživějším situacím. Na rozdíl od úmrtí postihnou její negativní finanční dopady také osobu, kterou potká. Toto riziko je ze strany státního sociálního zabezpečení kryto tak, aby byly pokryty nejnezbytnější životní potřeby.

Pokud ale má být v takovém případě zachována důstojná životní úroven sebe a závislých osob, je nutno přikoupit si pojištění od soukromých pojištoven.

Až na světlé výjimky rizikových životních pojištění je možno toto pojištění zakoupit pouze v balíčkových produktech typu investičního a kapitálového životního pojištění. Kritéria výběru produktu pro krytí tohoto rizika jsou stejná jako u pojištění pro případ úmrtí.
 

Pracovní neschopnost

Také pracovní neschopnost dočasného charakteru (do 1 roku) může citlivě otřást osobním nebo rodinným rozpočtem. A to především v případě, že nedisponujete finanční rezervou, která by v takovém případě pokryla veškeré nezbytné výdaje.

Zatímco podnikatelé si mohou zvolit, zda se na toto riziko pojistí u ČSSZ, zaměstnanci jsou pojištěni povinně. V obou případech nemusí být státní nemocenské pojištění dostačující pro zachování životní úrovně v případě pracovní neschopnosti a je možné se na toto riziko (do)pojistit soukromně.

Kromě kombinovaných produktů životního pojištění je možné se na toto riziko pojistit i v samostatných produktech soukromého zdravotního pojištění. Hlavními kritérii výběru je především cena a podmínky poskytnutí denní dávky při pracovní neschopnosti (minimální délka neschopnosti). Běžně se toto pojištění vztahuje na pracovní neschopnost v důsledku nemoci i úrazu, ale pozor, někdy je kryto pouze riziko nemoci.


Lékařská péče

Náklady na lékařskou péči mohou dosahovat astronomických částek a pro osoby s průměrnými příjmy mohou být nepřijatelně vysoké. Zřejmě proto je pojištění úhrady nákladů na lékařské ošetření a položky s ním spojené je pro občany ČR ze zákona povinné.

Jelikož cena zdravotního pojištění je zákonně stanovena pro všechny pojišťovny jednotně, rozdíly jsou pouze v pojistném plnění, které jednotlivé pojišťovny poskytují. Dalším kritériem pro výběr vhodné zdravotní pojišťovny mohou být lékaři, kteří s danou pojišťovnou spolupracují.
 

Další rizika

Ačkoliv výše jmenovaná pojištění kryjí ta nejvýznamnější rizika, existují mnohá další připojištění. Ta pokrývají obecně méně finančně náročná rizika a pokud máte základní finanční rezervy, dost možná se bez nich obejdete.

Přihlásit