dTest: pravda o úsporných zdrojích světla

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 23.2.2011   

Evropská unie požaduje náhradu klasických žárovek ekologičtějšími alternativami. Stahování klasických žárovek z trhu již započalo a vzrušené emoce spotřebitelů vystřídala racionální úvaha o tom, čím je nejlépe nahradit. Časopis dTest na základě rozsáhlého testu úsporných zdrojů světla přináší kvalifikovanou radu.

Časopis dTest testoval v dlouhodobém testu halogenové žárovky, LED žárovky a kompaktní zářivky. U jednotlivých zdrojů světla měřil jejich životnost, světelný výkon, zahřívací dobu, podání barev a výkon při nízkých teplotách. Výsledky na www.dtest.cz/zdroje-svetla shrnují přednosti jednotlivých typů světelných zdrojů a podrobné informace o všech testovaných modelech.

Nejznámější náhradu představují kompaktní zářivky. Fungují na stejném principu jako zářivky trubicové, na rozdíl od nich jsou vybaveny paticí pro montáž do běžných žárovkových závitů. Test prokázal, že jejich výhodou je dlouhá životnost. Nevýhodou je pomalý náběh, nižší věrnost podání barev a úbytek světelného výkonu v čase. „Častou výhradou vůči kompaktním zářivkám je jejich nízká odolnost vůči častému zapínání,“ říká redaktor časopisu dTest Václav Beneš. „Nejhorší v testu dosažený výsledek, tedy pět tisíc sepnutí, stále představuje trojnásobnou životnost oproti běžným žárovkám, takže není potřeba mít obavy,“ vysvětluje Beneš. Nejkvalitnější z kompaktních zářivek, Osram Duluxstar 8W, lze pořídit již za 100 Kč.

Nadějnou alternativou jsou též LED žárovky, které neobsahují na rozdíl od zářivek jedovatou rtuť, mají delší životnost, nevadí jim časté spínání a jejich výkon se v čase příliš nesnižuje. Počítat musíme s vyššími pořizovací náklady, LED zdroje jsou navíc k dispozici pouze jako náhrady slabších žárovek.

„Ty, kteří se nechtějí loučit se světlem klasických žárovek, a ekologie pro ně není na prvním místě, uspokojí halogenové žárovky,“ radí Václav Beneš. Jejich provoz je včetně pořizovacích nákladů výhodnější než svícení žárovkami a životnost dvojnásobná. Světlo, které produkují, má přibližně stejné vlastnosti jako světlo žárovkové. „I některé z halogenových žárovek ale časem čeká omezování prodeje,“ upozorňuje Beneš. Nejkvalitnější a zároveň nejlevnější mezi testovanými jsou modely Ikea Halogen 53 W a 42 W.

Test úsporných zdrojů světla přináší časopis dTest 2/2011, podrobné informace jsou přístupné také na http://www.dtest.cz/zdroje-svetla

Časopis dTest dále přináší v únorovém vydání test GPS navigací, šicích strojů, MP3 přehrávačů a tresčích jater.

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit