dTest: Malý krok pro zákonodárce, velký skok pro spotřebitele

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 22.2.2011   

Bez většího pozdvižení proplula naším Parlamentem novela občanského zákoníku č. 28/2011 Sb., účinná od 23. února 2011. Není se co divit, oblast time-sharingu, které novela věnuje nejvíce prostoru, české spotřebitele přece jenom příliš netrápí. Zásadní změnu však novela přináší v podobě prodloužení záruční doby pro věci zhotovené na zakázku. Tu totiž mění z dnešních šesti na 24 měsíců, což se v životě spotřebitelů i podnikatelů podstatně odrazí.

Doposud se spotřebitel, který si objednal ať už dioptrické brýle, svatební šaty či třeba kuchyňskou linku na míru, v případech, kdy se na zhotovené věci objevily po šesti měsících vady, nacházel ve velmi nepříjemné situaci. Na rozdíl od koupě v obchodě mu zákon pro možnost reklamace poskytoval jen šestiměsíční záruční dobu.

„To se od středy 23. února 2011 zcela změní. Pokud si od tohoto data necháte cokoliv zhotovit na zakázku, máte automaticky záruku 24 měsíců,“ říká Martina Vernerová, vedoucí poradny spotřebitelského časopisu dTest, a dodává: „Česká republika tím tak zásadně posiluje ochranu spotřebitele a dostává se na úroveň požadovanou Evropskou unií.“

Vzhledem k tomu, že podnikatelé nyní budou muset u věcí zhotovených na zakázku garantovat záruku 24 měsíců, můžeme předpokládat, že ne všem se nová praxe bude líbit. Téměř jisté bude, že se u věcí zhotovených na zakázku zvýší počet reklamací a tím i problémy spojené s jejich neoprávněným zamítáním ze strany podnikatelů.

„Na takovou situaci jsme však na poradenské lince časopisu dTest 299 149 009 připraveni. Naši odborníci zde jsou každý všední den, aby spotřebitelům mohli pomoci,“ připomíná Vernerová.

V praxi problematická a vůči spotřebiteli značně nespravedlivá půlroční záruční doba se od 23. února 2011 bude vztahovat již jen na smlouvy uzavřené před tímto datem.

Kontakty:

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit