Časopis dTest odhalil nadlimitní obsah dioxinů v tresčích játrech

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 10.2.2011   

Některá konzervovaná játra z tresek ulovených v Baltském moři se již v minulosti ukázala jako nevhodná ke konzumaci. Test časopisu dTest nyní odhalil výrobek, který více než dvojnásobně překračuje limity pro obsah dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem.  

Závadné produkty mezi konzervami s tresčími játry se objevují opakovaně. Na jaře roku 2009 i v loňském červenci před některými z nich varovala Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Časopis dTest se rozhodl prověřit, zda již mohou spotřebitelé bez obav tresčí játra konzumovat. Test se zaměřil na osm konzerv s tresčími játry, které se na trhu vyskytují. Zkoumána byla přítomnost toxických dioxinů a PCB s dioxinovým efektem.

V konzervě Giana tresčí játra ve vlastním oleji, původem z Polska a s datem minimální trvanlivosti 31.12.2013, bylo zjištěno 58,4 pg/g dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým obsahem, přičemž maximální limit činí 25 pg/g. Šéfredaktorka časopisu dTest Ida Rozová k výsledkům dodává: „Jedná se o závažné zjištění a nedoporučujeme spotřebitelům tento výrobek konzumovat. Současně je ale třeba dodat, že nepředstavuje akutní riziko pro zdraví.“

Časopis dTest doporučuje spotřebitelům, aby se při nákupu tresčích jater zajímali o jejich původ a vybírali mezi výrobky, které nepocházejí z Baltského moře. Balt je nejvíce znečištěnou mořskou oblastí, nelichotivě se mu přezdívá stoka Evropy, a živočichové v něm žijící jsou kontaminováni.

Test tresčích jater přináší časopis dTest 2/2011, podrobné informace jsou přístupné také na http://www.dtest.cz/clanek-1590/test-trescich-jater-2011?types=1

Časopis dTest dále přináší v únorovém vydání test GPS navigací, šicích strojů, úsporných zdrojů světla a MP3 přehrávačů.

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290
Mgr. Jan Hrouda, Dis. hrouda@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit