dTest: Tlakoměry na zápěstí nejsou pro každého

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 9.2.2011   

Vysoký tlak trápí až dvacet procent populace a může být odpovědný za velkou část srdečních problémů. Pro vyšší kontrolu nad svým zdravím je tedy ideální pořídit si domácí přístroj na měření tlaku. Měří ale všechny tlakoměry se stejnou přesností a jsou vhodnější přístroje pro měření tlaku na paži či na zápěstí? Odpovědi přináší test časopisu dTest.

Testem časopisu dTest prošlo celkem osm tlakoměrů, z toho pět pro měření na paži a tři pro měření na zápěstí. Tlak testujících osob byl vždy přeměřen kalibrovaným lékařským přístrojem a následně testovaným přístrojem. Pokud tlakoměr měřil s přesností horší než 2,5 mmHg, nemohl být označen nejvyšším hodnocením.

Redaktor časopisu dTest Václav Beneš k průběhu testu dodává: „Mezi přístroji na paži a na zápěstí jsme nezaznamenali výrazný rozdíl v měření. U přístrojů na zápěstí je ale třeba vzít v potaz různé individuální anatomické zvláštnosti jako silné kosti nebo šlachy. Měření pomocí tonometru na paži tak poskytuje vyšší jistotu správných výsledků.“

U každého přístroje byla posuzována na prvním místě přesnost měření, dále jak snadno se obsluhuje a jak úplný a srozumitelný je návod k použití. Tabulka obsahuje také přesné údaje o vybavení jednotlivých přístrojů.

Nejlepšími z měřených tonometrů se ukázaly přístroje Beurer BM 58 a Hartmann Tensoval duo kontrol, který uplatňuje dva měřící principy. Oba přístroje se používají k měření na paži. Tři z měřených přístrojů získaly pouze známku uspokojivě.  

Test tonometrů přináší časopis dTest 1/2011, podrobné informace jsou přístupné také na http://www.dtest.cz/testy-vyrobku-72/test-tlakomeru

Časopis dTest dále přinesl ve svém lednovém vydání testy čteček elektronických knih, lyžařských brýlí, monitorů, nabíjecích baterií a srovnání životních pojištění.

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290
Mgr. Jan Hrouda, Dis. hrouda@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit