Jak testujeme monitory

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obraz 50 %, TV/video funkce 15 %, obsluha 20 %, vybavení 5 %, vztah k životnímu prostředí 10%

Obraz

Hodnoceno odborníky na základě laboratorně naměřených hodnot a vizuální inspekce: kvalita zobrazení analogového i digitálního signálu, věrnost a rozsah zobrazených barev a uniformita obrazu (tj. odchylky barev a jasu mezi středem a okraji monitorů). Doba odezvy měřena i subjektivně hodnocena. Dále měřeny odrazy přímého i nepřímého světla na povrchu obrazovek a rozpětí pozorovacích úhlů. Vliv úhlu pohledu na změnu barev, jasu a kontrastu byl hodnocen subjektivně. Posuzována také kvalita zobrazení signálu v menším než výchozím (nativním) rozlišení.

TV a video funkce

Monitory propojeny se zdrojem HD signálu přes HDMI kabel. U přístrojů, které tímto konektorem nejsou vybaveny, byla použita redukce HDMI-DVI. U modelů s tunerem hodnocena kvalita zobrazení signálu digitálního vysílání a obsluha TV funkce (použití při vypnutém počítači). Odborníci posoudili kvalitu obrazu a plynulost pohybu při sledování zkušebních video záběrů ve vysokém rozlišení. Shodných záběrů se používá při testování televizorů, mohlo tak být provedeno i obecnější srovnání obrazových charakteristik monitorů a televizí.

Kvalitu zvuku vestavěných reproduktorů posuzována při poslechu úryvků populární i klasické hudby a mluveného slova. Měřena maximální hlasitost, při které nedochází k jeho zkreslení.

Obsluha

Zhodnocení snadnosti zapojení monitorů a možnosti nastavení jejich výšky, náklonu a rotace, dále nastavení obrazu v menu na obrazovce, uživatelské přívětivosti, přístupnosti vypínače a dalších tlačítek a jasnost jejich označení. Návod k použití posuzován z hlediska srozumitelnosti a úplnosti.

Vybavení

Hodnoceny rozšířené možnosti připojení: počet HDMI přípojek, přítomnost konektorů S-video, SCART, audio, USB aj. Započítává se obnovovací frekvence monitorů, jejíž hodnota souvisí s možností 3D zobrazení. Do hodnocení výbavy spadá také možnost nastavit polohu monitoru.

Vztah k životnímu prostředí

Součástí zkoušek byl test spotřeby za provozu a v režimu stand-by, kvality elektromagnetického odstínění a řemeslného zpracování monitorů.

Přihlásit