Soutěžte v tvorbě spotřebitelského časopisu 2010/2011

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.11.2010   

Spotřeba pro život - soutěž kolektivů studentů středních a odborných škol v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb. I ve školním roce 2010/2011 proběhl další ročník, který je součástí mezinárodní soutěže.

Výherci

Odborná komise nalezla mezi 23 soutěžními časopisy vítěze:

Soutěže se zúčastnilo celkem 23 soutěžních časopisů ze 6-ti škol, z nichž odborná porota vyhodnotila jako nejlepší následující časopisy:

 • 1. místo
  Časopis „Cyklista“ ze Střední odborné školy Holešov
 • 2. místo
  Časopis „Není voda jako voda“ z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
 • 3.-4. místo
  Časopis „Krámek“ ze Střední školy hotelové a obchodně podnikatelské Český Těšín, příspěvková organizace
  Časopis „TELEVIZNÍ STANICE“ z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

 

Gratulujeme výhercům, kteří obdrží věcné ceny včetně předplatného časopisu dTest.

Děkujeme za účast i všem dalším soutěžícím a za pomoc všem spolupracovníkům, kteří se na organizaci soutěže podíleli.

 


 

 

Vyhlášení soutěže

Prezidium Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Prosecká 811/76a,   190 00  Praha 9-Prosek, IČ: 70830720, tel. 286 019 420, fax 286 891 393, e-mail: aaao@tzus.cz; http://www.aaao.cz; http://www.aaaocz.eu

ve spolupráci s

Občanským sdružením spotřebitelů TEST, vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest

a pod záštitou

paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA

 

vyhlašuje v rámci mezinárodní soutěže „Spotřeba pro život“

2. ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb

 

Motto soutěže

Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky a služby, měl by si je umět najít - aneb, spoléhat se jen na informace prodávajícího může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit.

 

Nosné téma tohoto ročníku soutěže

Náš spotřebitel a výběr zboží

 

PROPOZICE

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenná redakční rada a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného minimálně z poloviny na zpracování vlastních testů výrobků (potravinářských i nepotravinářských) a služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů a redakční rady (dodržení těchto formálních náležitostí bude rovněž předmětem hodnocení).

Každý časopis může mít mimo tento předepsaný rozsah, který je podmínkou pro zařazení do hodnocení, libovolný počet a rozsah samostatných příloh.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů, převzaté materiály ovšem nesmí překročit 1/5 obsahu časopisu.

Sortiment testovaných výrobků a služeb není omezený, v případě odborných učilišť se doporučuje testovat například výrobky či služby související s příslušnými učebními obory. Vždy je však třeba mít na paměti následující základní pravidla:

a/ minimální počet testovaných výrobků či provozovatelů služeb v jednom testu jsou tři;

b/ každý test musí obsahovat:

      -          úvodní část, ve které budou představeny testované výrobky či služby (může být spojeno například s nějakým konkrétním příběhem týkajícím se testovaných výrobků či služeb);

-          stručné informace o zvolených kriteriích a metodách testování, včetně jejich zdůvodnění (je možné akcentovat například ekologické aspekty atd.);

-          vlastní test s komentářem výsledků;

-          závěrečné hodnocení z pohledu zpracovatelů, včetně získaných zkušeností a příhod z testování.

 

Dobré rady

-          výrobky lze testovat například přímo v obchodech v rámci zákonem stanovené povinnosti prodávajícího předvést výrobek na žádost spotřebitele tam, kde to povaha výrobku umožňuje. Zajímavým kriteriem v těchto případech může být i poskytování informací spotřebitelům, včetně hodnocení odborné úrovně těchto informací.

      V případě cenově nenáročných výrobků ovšem očekáváme hlavně praktické testy užitných vlastností zakoupených výrobků.

-          u služeb lze předpokládat opět nejen testování pouze z hlediska úrovně poskytovaných informací (cestovní kanceláře, finanční služby), ale očekáváme rovněž praktické testy kvality a úrovně poskytovaných služeb (kadeřnické služby, kryté bazény,  půjčovny sportovních potřeb atd.).

 

Příklad testu (nelze již využít v rámci soutěže)

Studenti jedné školy se rozhodli otestovat toaletní papír. V první fázi zakoupili po dohodě s vedením školy 5 druhů toaletního papíru, který umístili na školních toaletách tak, aby bylo na každé toaletě k dispozici všech 5 druhů. Po týdnu vyhodnotili spotřebu každého z testovaných toaletních papírů a následně provedli na toto téma mezi spolužáky anketu.

Další fázi testu pak zaměřili na ověření mechanických vlastností každého z hodnocených toaletních papírů.

 

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Věcné ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy věnují jednotlivé členské organizace AAAO, případně další s nimi spolupracující subjekty, každá zúčastněná škola či učiliště navíc obdrží zdarma předplatné časopisu dTest pro následující školní rok. Pro třídu s největším počtem soutěžních časopisů bude na přelomu září a října 2011 rovněž zajištěna exkurze v laboratořích některé z členských organizací AAAO.

Vítězný redakční kolektiv pak postoupí do mezinárodního kola soutěže, kde se jako hlavní cena předpokládá návštěva sídla Evropské komise a Evropského parlamentu v Bruselu.

 

Organizace soutěže

1/ Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu koordinátora soutěže pana Zdeňka Krula, kpt. Jaroše 1194, 765 02 Otrokovice, nejpozději do 15. 4. 2011.

2/ Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 20. 6. 2011 na webových stránkách pořadatele www.aaao.cz  a na webových stránkách spolupořadatele www.dtest.cz, vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.

3/ S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátora soutěže p. Zdeňka Krula, e-mail: soutez@dtest.cz, mobil 605 435 708.

4/ Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a problematiky zkušebnictví a testování obecně.

5/ Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.

Vedle soutěžní tištěné verze časopisů lze zpracovat rovněž jejich elektronickou verzi, která však nebude zařazena do soutěže.

 

Ing Jiří Sobola v. r.                                                                                    Zdeněk Krul v. r.

prezident AAAO                                                                                        koordinátor soutěže


Přihlásit