Zákony a úřady

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2019 Obsah prosincového dTestu

PRÁVNÍ NORMY

Základními právními normami, které v České republice upravují spotřebitelská práva, jsou Zákon o ochraně spotřebitele a příslušné paragrafy Občanského zákoníku.

Obchodní zákoník upravuje primárně vztahy mezi podnikateli, za určitých podmínek je však možné uzavřít obchodní závazkový vztah i se spotřebitelem, ani v tom případě jej však nelze zbavit ochrany, kterou mu poskytují předpisy upravující ochranu spotřebitele.

Dílčí problematiku upravují dále např. nový zákon o spotřebitelském úvěru, starší zákon o spotřebitelském úvěru pro smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené do 31.12.2010, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo zákon o obecné bezpečnosti výrobků.

 

DOZOROVÉ ORGÁNY A DALŠÍ INSTITUCE

Hlavním orgánem zodpovědným za stanovování a provádění spotřebitelské politiky je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dozor nad potravinářskými výrobky vykonává zejména Státní zemědělská a potravinářská inspekce a orgány Státní veterinární správy (ohledně masa a masných výrobků), v některých případech jako jsou např. veřejná stravovací zařízení také krajské hygienické stanice.

Dozor nad nepotravinářskými výrobky vykonává Česká obchodní inspekce.

Dozor nad léčivými přípravky vykonává Státní úřad pro kontrolu léčiv, dozor nad doplňky stravy pak zejména Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Dozor nad telefonními operátory, poskytovateli internetových služeb a poštovními službami vykonává Český telekomunikační úřad.

Dozor nad činností bank a pojišťoven vykonává Česká národní banka.

Dozor nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelských úvěrů vykonává v případě bankovních subjektů Česká národní banka, nad ostatními subjekty pak Česká obchodní inspekce

Dozor nad ochranou spotřebitel  v oblasti energetiky (tedy v oblastech elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství) vykonává a spory zákazníků s dodavateli řeší Energetický regulační úřad.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává normy ohledně technických požadavků na výrobky a eviduje státní zkušebny.

 

Evropské spotřebitelské centrum pomáhá spotřebitelům s řešením stížností a sporů s prodejci výrobků a služeb v členských zemích EU, Norsku a Islandu.

Přihlásit