Pálení žáhy

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2010

Se stavem označovaným jako „pálení žáhy“ se v současnosti setkává poměrně velké množství lidí. V případech, kdy k tomuto příznaku dochází jen zřídka, není zpravidla nutné vyhledávat lékařskou pomoc. Častější nebo pravidelný výskyt už ovšem vyžaduje pozornost. Může jít totiž o projev chronického onemocnění známého jako refluxní choroba jícnu.

Podle současných průzkumů není pocit pálení žáhy u dnešní populace výjimečným jevem. Během života se s ním setká zhruba 40 % lidí, denně pak tyto potíže pociťuje až 10 % populace. Pálení žáhy, odborně pyróza, se projevuje jako palčivý, bolestivý pocit v oblasti za hrudní kostí, někdy zasahuje i do krku nebo nadbřišku, provázeno bývá i pocitem kyselosti v ústech.

Často se objevuje, případně stupňuje v době po jídle; zvláště pak po tučných nebo výrazně kořeněných jídlech. Častější obtíže můžeme pozorovat i po konzumaci alkoholu, zejména bílého vína, ale i nealkoholických nápojů (kávy, džusů aj). Výskyt pyrózy se může vázat i k poloze těla, častěji se objevuje vleže nebo při předklonu. Popsané příznaky se ovšem mohou objevit i bez zjevné příčiny. Příznaky pyrózy se vyskytují až u poloviny žen v období těhotenství, po porodu však ve většině případů zcela odeznívají a obvykle není ani třeba tento problém odborně řešit.

 

Reflux

Příznaky pyrózy se objevují v závislosti na proniknutí žaludečního (event. dvanáctníkového) obsahu zpět do jícnu. Tento jev se odborně označuje jako reflux. Povaha žaludečních látek pak způsobuje dráždění jícnu a výskyt příznaků pyrózy; obvykle má reflux kyselý charakter, může mít však i zásaditou povahu.

Reflux je ve své podstatě jevem fyziologickým, vyskytuje se tedy u zdravých lidí a nemusí svědčit o žádném poškození organismu nebo rozvíjející se nemoci. Je-li ovšem jícen vystavován působení žaludečního obsahu častěji a (nebo) po delší dobu, můžeme již hovořit o refluxu patologickém a o refluxní chorobě jícnu.

Není snadné určit, kdy je pálení žáhy „normální“ a kdy je již na místě potřeba lékařského vyšetření. Nicméně pokud se reflux objeví alespoň třikrát během jednoho týdne a ani v dalších týdnech se situace nemění, je návštěva lékařské ordinace na místě.

 

Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu je stav, kdy dochází k poškozování sliznice jícnu, eventuálně také hltanu, hrtanu, či respiračního traktu. Typické příznaky zastupuje nejenom pálení žáhy, snadné vtékání žaludečního obsahu do jícnu a úst, říhání, nadměrné slinění, bolestivé polykání.

Opakovaný styk sliznice jícnu s žaludečním obsahem se zpravidla projeví vznikem zánětu jícnu. Změny způsobené na sliznici mají zpočátku vzhled menších, rudě zbarvených ploch. Následně může docházet k tvorbě vředů s pozdější jizevnatou přeměnou. Tímto procesem dochází k zužování jícnu a riziku dalších komplikací. V některých případech může být jícen poškozen žaludečními kyselinami natolik, že hrozí vznik nádorového bujení.

Refluxní choroba jícnu je onemocněním chronickým, s častými návraty, a v některých případech je její léčba prakticky doživotní záležitostí. V léčebném procesu se využívají zejména režimová opatření, medikamentózní léčba a léčba chirurgická.

 

 

Jak na žáhu?

Snižte žaludeční obsah pomocí častější konzumace menšího množství potravy.

Vystříhejte se potravin a nápojů, které mohou vznik obtíží vyvolávat (často např. tuky, česnek, čokoláda, káva, čaj, sycené nápoje, kyselé potraviny – citrusy, rajčata).

Nepijte alkohol a nekuřte.

Opatrně zacházejte s léky, které snižují napětí dolního jícnového svěrače (např. dopamin, progesteron, anestetika aj.).

Nenoste příliš těsné oblečení, abyste nezvyšovali nitrobřišní tlak.

Vyvarujte se častého předklánění a zvedání břemen.

Během spánku a odpočinku vleže si dostatečně podložte hlavu.

Přihlásit