Jak testujeme mléka pro suchou pokožku


 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Hydratace 50 %, aplikace 20 %, deklarace 10 %, balení 20 %.
   
 • Snížení hodnocení
  V případě »dostatečné« hydratace po 24 hodinách nemohlo být hodnocení skupiny zkoušek „hydratace“ lepší. V případě »dostatečné« hydratace nemohlo být celkové hodnocení lepší.
   
 • Hydratace
  Měření na vnitřních plochách předloktí dobrovolníků pomocí korneometru.
  Aplikace: po dobu dvou týdnů dvakrát denně.
  Měření: před prvním nanesením přípravku a cca 12 hodin poté. U přípravků s deklarovaným 24hodinovým účinkem bylo měření prováděno i 24 hodin po aplikaci.
   
 • Aplikace
  Testující aplikovali tělové přípravky na dolní končetiny po dobu dvou týdnů. Posuzována mimo jiné konzistence, roztíratelnost, vstřebatelnost, vláčnost a elasticita pleti. V průběhu zkoušek nebyly zaznamenány žádné statisticky významné negativní reakce na testované výrobky z hlediska jejich snášenlivosti.
   
 • Mikrobiologická kvalita
  Celkové množství choroboplodných zárodků v přípravcích ve smyslu evropského lékopisu Ph. Eur., 6. vydání, 2.6.12/13. Zkoušky dostatečné konzervace ve smyslu evropského lékopisu Ph. Eur., 6. vydání, 5.1.3.
   
 • Deklarace
  Posuzována deklarace na obalech, případně příbalových letácích ve smyslu úplnosti požadovaných informací.
   
 • Balení
  Deset testujících hodnotilo vhodnost a účelnost balení: nakolik pohodlně a šikovně se s nimi zachází, jak se otevírají a zavírají, jak jsou stabilní a odolná. Nechyběla ani kontrola, jaké celkové množství přípravku je možné z balení odebrat, aniž by se muselo poničit.
   
 • Další zkoušky
  Odolnost proti působení tepla a chladu s následnou vizuální kontrolou. Všechny výrobky obstály.

Přihlásit