Stand by: Skrytý žrout energie

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2010

Spotřeba v pohotovostním režimu představuje nezanedbatelnou část spotřeby elektrické energie. V průměru padne na stand-by zhruba jedna celá měsíční platba za elektřinu.

V zemích Evropské unie představuje spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu asi 6 % celkové spotřeby elektrické energie domácností (cca 11 %, pokud se nezapočítává elektřina na topení a ohřev teplé vody). V České republice se odhaduje, že podíl na celkové spotřebě je o něco nižší vzhledem k (doposud) menší vybavenosti domácností elektrickými a elektronickými spotřebiči, než je průměr „staré“ EU-15. S tím, jak poroste vybavenost českých domácností elektrospotřebiči, je možné očekávat zvyšující se podíl spotřeby v pohotovostním režimu, tedy i vyšší finanční zátěž.

I když je příkon v pohotovostním režimu u jednotlivých spotřebičů relativně nízký (většinou se jedná o ne více než několik wattů), pohotovostní spotřeba mívá významný podíl na celkové spotřebě elektřiny, protože spotřebiče jsou v tomto režimu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

 

Kolik je stand-by?

Podrobné znalosti o konkrétní úrovni spotřeby v pohotovostním režimu u jednotlivých typů spotřebičů jsou neúplné; i proto, že výrobci sami je často neuvádějí. Výsledky měření nových spotřebičů na trhu, které proběhlo od listopadu 2009 do června 2010 ve 12 zemích Evropské unie, však potvrdily, že naprostá většina z nich, pokud je úplně vypnuta, spotřebuje méně než 1 W. Výjimku tvoří přenosné počítače nebo CD přehrávače, které i při vypnutí spotřebují v průměru 2 W.

V pohotovostním režimu (tedy pokud je spotřebič vypnutý dálkovým ovladačem nebo stand-by vypínačem) má většina nových spotřebičů spotřebu v průměru nižší než 2 W, u nových televizorů je to pod 1 W. Výjimku tvoří zejména set top boxy, DVD rekordéry, mikro systémy (hi-fi), klasické (CRT) televizory nebo přenosné reproduktory k počítačům. U těchto spotřebičů je průměrná pohotovostní spotřeba až 5 W. To v praxi znamená, že i kdyby byl např. DVD rekordér v provozu dvě hodiny denně, zaplatí uživatel více za jeho spotřebu v pohotovostním režimu.

Nesmíme zapomenout, že se jedná o hodnoty nových spotřebičů, stávající spotřebiče v domácnostech mají často „stand-by“ vyšší. Většina těchto spotřebičů navíc nemá „pravý“ vypínač, lze je vždy jen přepnout do pohotovostního režimu, ve kterém jsou připraveny reagovat na dálkový ovladač, nebo mají aktivní displej s hodinami. Navíc existují značné rozdíly mezi jednotlivými modely spotřebičů (viz grafy).

Dalšími „žrouty“ energie jsou všechny spotřebiče s displeji nebo hodinami, jako například mikrovlnné trouby, radiobudíky a mnoho dalších.

 

Co s tím?

Pro nové spotřebiče stanoví nařízení Evropské komise od ledna 2010 maximální povolený příkon pro pohotovostní režim na 1 W, resp. 2 W (pokud mají displej). Od roku 2013 se přípustná úroveň sníží na 0,5 W, resp. 1 W, tedy hodnoty, které se blíží úrovni dosažitelné pomocí dostupných technologií.

Nařízení umožní snížit do roku 2020 současnou spotřebu elektřiny v pohotovostním režimu v EU, která činí přibližně 50 TWh ročně, až o 73 %. Pro představu tato úspora odpovídá roční spotřebě elektrické energie v Dánsku a znamenala by přibližně 14 milionů tun uspořených emisí CO2 za rok.

Pohotovostní spotřeba představuje značnou část spotřeby (nejen) domácností. Není daleko od pravdy, že je v současné době téměř nemožné najít v domácnosti spotřebič bez stand-by. Spotřeba v pohotovostním režimu je však z velké části nepotřebná a představuje plýtvání nejen energií, ale i finančními prostředky. A přitom často stačí málo – pozměnit spotřebitelské chování…

 

Michaela VALENTOVÁ, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

 

Typický, středně velký (CRT) televizor má v provozu příkon 100 W, po vypnutí dálkovým ovladačem v průměru 5 W. Budete-li sledovat televizi 1 hodinu denně, zaplatíte celkově více za spotřebu, když je televizor vypnutý, než když je v provozu. Video a DVD rekordéry jsou v tomto ohledu ještě horší a jen 5 % jejich spotřeby tvoří jejich hlavní funkce, tedy nahrávání a přehrávání.

 

Rady a tipy

 • Pokud zrovna spotřebič nepoužíváte, vypněte jej nebo vytáhněte ze zásuvky.
   
 • Pro zábavní elektroniku nebo kancelářskou techniku používejte prodlužovací kabel (zásuvkovou lištu) s vypínačem. Jedním vypínačem tak můžete vypnout všechny připojené přístroje a snížit pohotovostní spotřebu na nulu.
   
 • K dispozici jsou i tzv. kabely „master-slave“, připojené spotřebiče se vypnou a zapnou automaticky spolu s hlavním spotřebičem (PC, televizor).
   
 • Nakupujete-li nové spotřebiče, ptejte se na jejich pohotovostní spotřebu. Obecně mají výrobky označené „Energy Star“ o něco nižší spotřebu ve stand-by.
   
 • Řada spotřebičů zábavní elektroniky je v současné době propojená přes rozhraní HDMI. U nejnovějších modelů umožňují tyto kabely také kontrolu stand-by u propojených spotřebičů, zajistí jejich automatický přechod do pohotovostního režimu. Nestane se tedy, že byste nějaký spotřebič nechali omylem zapnutý.
   
 • Pokud jste si pořídili nový televizor, využijte všechny možnosti nastavení nízkých režimů spotřeby. Tyto funkce nemusí být automaticky nastaveny při koupi televizoru, proto pozorně čtěte návod výrobce.
   
 • Nastavte si v počítači funkce řízení spotřeby; automatický přechod monitoru z aktivního režimu do režimu spánku, automatický přechod počítače do režimu spánku, při kterém se uloží všechny programy na pevný disk. V tomto režimu spotřebuje počítač zhruba stejné množství energie, jako když je vypnutý.
   
 • Vypínejte monitor ručně, když jej zrovna nevyužíváte. Vypnutí a zapnutí monitoru několikrát za den jej nepoškodí.

Přihlásit