Podmínky pro obsah vytvářený uživateli

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu
Podmínky a osobní údaje

Všeobecné podmínky a podmínky určené pro specifické situace.

  1. Všeobecné podmínky
  2. Ochrana osobních údajů
  3. Podmínky pro obsah vytvářený uživateli
  4. Všeobecné podmínky pro distribuci produktů dTest, o.p.s.
  5. Podmínky spotřebitelského poradenství
  6. Zásady ochrany osobních údajů v mobilní aplikaci dTest

Tyto podmínky platí pro všechny přispěvatele na naše webové stránky.

1. Ochrana soukromí.
Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů, a proto pokud uvádíte některé texty pod pseudonymem, budeme udržovat vaši pravou totožnost v tajnosti, pokud nenastane zákonná povinnost k jejímu odtajnění.

2. Užitý obsah.
Uživatel souhlasí, že nebude používat naše webové stránky způsobem, který je nezákonný či protiprávní, nebo by mohl podporovat nelegální nebo protiprávní jednání.
Uživatel souhlasí, že nebude zveřejňovat obsah, který může poškodit dobré jméno časopisu dTest nebo dTest, o.p.s., nebo může být obtěžující nebo klamavý pro jinou osobu.
Jakýkoliv uživateli přidaný obsah by měl být věcně správný, nesmí být urážlivý nebo obscénní, či porušovat autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, dále nesmí propagovat vlastní obchodní činnosti uživatelů či obchodní činnost třetí osoby, ani obsahovat reklamní nebo propagační materiály.
Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah jím přidaný na naše webové stránky. V případě, že bude obsah v rozporu s těmito podmínkami a způsobí se tím újma třetí osobě, odpovídá uživatel za náhradu škody této osobě.

3. Zveřejnění obsahu.
Publikováním vašeho obsahu či jeho zasláním do dTestu dáváte, pokud si nevyžádáte opak, svolení k jeho užití na našich stránkách, na stránkách časopisu dTest, či pro účely kampaní dle našeho uvážení

4. Úprava, odstranění obsahu.
Vyhrazujeme si právo, upravit či odstranit obsah, který bude v prokázaném či předpokládaném rozporu s těmito podmínkami či o jeho souladu budeme pochybovat.

5. Porušení podmínek.
V případě, že podle našeho názoru dojde k porušení těchto podmínek, můžeme dočasně nebo trvale pozastavit přístup osoby, která podmínky porušila na naše webové stránky, požadovat finanční kompenzaci či učinit jiné právní kroky.
 

Přihlásit