Uživatelé Značky kvality dTest

Následujícím výrobcům a dodavatelům výrobků na český a slovenský trh byly poskytnuty licence k užívání Značky kvality dTest. Licence je platná 12 nebo 24 měsíců za předpokladu, že vlastnosti výrobku zůstanou stejné, jaké byly v době uskutečnění testu, u potravin maximálně 12 měsíců od data publikace testu.

Banner značka kvality

 

Co je Značka kvality dTest

Značka kvality je označení výrobků, které získaly nejlepší hodnocení v nezávislých testech dTestu.

Proč věřit
Značce kvality dTest

Každý výrobek, který je označen štítkem Značka kvality si odnesl výborné hodnocení z certifikovaných laboratoří a uspěl ve srovnání se srovnatelnými výrobky. Značku kvality mají jen nejlepší výrobky.

 

.

Kdo může získat
Značku kvality dTest 

Pouze výrobky, které prošly nezávislým testováním dTestu, byly publikované v časopise nebo na webu a získaly celkové hodnocení 70 % a více.

 

Přihlásit