Péče o ruce

Obsah květnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2019 Obsah květnového vydání

Vydáno: 13.10.2010    Publikováno v časopise 10/2010

Lidské ruce představují základní prostředek umožňující manipulaci s předměty, ať už se jedná o práci s těžkými břemeny, nebo o jemnou mechaniku. Zároveň jsou částí těla, kterou obvykle nechrání vrstva oblečení a působení negativních vlivů okolního prostředí je může snáze ohrozit. Jako nedílná součást našeho vzhledu plní ruce ve společnosti také funkci estetickou. Zasluhují proto kvalitní a pravidelnou péči.

Nejzákladnější formou péče o ruce je samozřejmě hygiena. Zejména dlaně rukou přicházejí během dne do styku s nejrůznějšími předměty, z kterých může dojít k přestupu škodlivých látek, virů a bakterií. Základním pravidlem, které je vštěpováno již malým dětem, je umýt si ruce před každým jídlem. To samozřejmě platí i pro přípravu a manipulaci s potravinami vůbec. Riziko přenosu žloutenky a dalších případných nemocí se tímto jednoduchým úkonem značně sníží.Přihlásit