Černé ovce: Zbourané chaty

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 9/2010

Zahrádkářské kolonie byly a stále jsou hodně oblíbené. Mnozí zahrádkáři po roce 1989 museli postupně své zahrádky opustit, protože zákonem byla jejich existence chráněna pouze deset let. Pozemky byly často prodány a místo zahrádek vystavěny obytné domy. Většinou se s tím zahrádkáři smířili. Také jim nic jiného nezbývalo. Sklidili poslední úrodu a byli rádi, že své zahradní domky, tzv. stavby dočasné, nemusejí na vlastní náklady bourat.
Jednoho dne přišel do redakce Černých ovcí dopis od Víta Brázdila, který prosil o pomoc. Dozvěděli jsme se, že v zahrádkářské kolonii v pražských Vysočanech postupně bourají a pálí jejich domky. Hned jsme se na místo činu rozjeli. Nějací muži tam skutečně bourali chatky, dřevo házeli na hromadu a vše pálili. Když jsme s kamerou trosky procházeli, nacházeli jsme peřiny, nádobí, boty, prostě věci běžné potřeby, které si majitelé domků neměli možnost ani odnést. Zeptala jsem se těch mužů, pro koho pracují a jeden z nich mi řekl, že nemusí odpovídat. Potvrdila jsem, že skutečně nemusí. Jisté však bylo, že ničili cizí majetek a to je trestné.
Od majitelů zahradních domků jsem se dozvěděla, že zahrádkářská kolonie vznikla v roce 1954 na pozemcích, které patřily městu. Někteří si své domky koupili před několika lety za nemalé peníze. O pozemky se již v roce 1992 přihlásila restituentka Hana Paříková. Byly jí vydány v roce 2006.
Zahrádkáři se bránili soudní cestou proti vydání pozemků. Spor se vleče a výsledek je nejasný. Jsou přesvědčeni, že pozemky byly restituentce vydány protiprávně, protože v zákoně je výjimka pro zahrádkářské kolonie, které vznikly před rokem 1976. Takové pozemky se podle zahrádkářů vydávat neměly a restituent měl dostat pozemky náhradní. Bez ohledu na tuto výjimku byla čtvrtina pozemku, přesně ta část, která patřila příbuzným Hany Paříkové, v restituci vrácena a zbytek si paní Paříková v souladu s platnými zákony koupila od Pozemkového fondu ČR za restituční, tedy velmi nízkou cenu. Během několika dnů pozemky prodala firmě Nadlan s.r.o. Vydělala hodně peněz a problém zahrádkářské kolonie, tedy jakéhosi Černého Petra, předala někomu jinému.
Jasné je jediné – jejich chatky někdo nechal zbourat, i když spor o pozemky ještě neskončil, a nikdo se k tomu nehlásí. Proto majitelé domků podali trestní oznámení na neznámého pachatele a čekají na výsledek. A nesoudí se jenom majitelé domků, ale také Magistrát hl. m. Prahy, protože ty pozemky patřily původně městu.
Zahrádkáři se snažili zjistit, kdo dal příkaz ke zbourání domků. Marně. Zástupce Městské části Praha 9 Adam Važanský se vyjádřil, že o této likvidaci nic neví a zástupce odboru výstavby a územního rozvoje Vladislav Pařík nám vysvětlil, že tady proti sobě stojí různé zájmy – zájem majitele pozemku, který má právo se rozhodnout, co na něm vlastně bude, a zájem zahrádkářů, kteří pochopitelně své domky a pronajaté zahrádky hájí a nechtějí se jich vzdát. O tom, že by se domky bez vědomí vlastníků likvidovaly, ani Adam Važanský údajně nic nevěděl. A kdo dal k tomu příkaz, to prý skutečně může zjistit jen policie. Ta nám potvrdila, že bylo podáno trestní oznámení a začalo vyšetřování.


Přihlásit