Ze života vši

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 9/2010

Náš Ondra má vši!, stálo v esemesce. Reakce příjemců zprávy zahrnovala škálu emocí – od ztráty řeči až po hysterický pláč maminek dlouhovlasých holčiček. Desítka dětí strávila společný víkend. Pravděpodobnost, že by z Ondrovy hlavy nějaká ta veška nepřelezla na hlavu jinou, byla mizivá.

Mylný je u mnoha rodičů dosud přetrvávající názor, že výskyt vši dětské značí špatné hygienické podmínky v rodině. Řada rodičů se tak cítí silně trapně, pociťuje stud, jako by šlo o jejich chybu. Hygienická úroveň však nemá s napadením vší žádnou souvislost. Pravidelné mytí vlasů běžnými šampony nemůže předcházet výskytu vší a ani, pokud se ve vlasech objeví, je odstranit. Možnosti prevence jsou za normálních okolností prakticky nulové.
Vši jsou parazity, kteří jako své hostitele využívají výhradně nejrůznější savce, člověka nevyjímaje, a žijí na povrchu jejich těl. Tento parazitický hmyz je celosvětově rozšířen a současně je známo přibližně 500 druhů, přičemž v České republice se údajně vyskytuje 26 z nich.


Seznamte se

Stavba těla vší je v základních rysech typická pro členovce. Oproti zbytku těla dominuje co do velikosti zadeček, složený z devíti jasně patrných kroužků a pokrytý štětinami. Hruď je výrazně menší s nejasným dělením. Tři páry silných nohou, z nichž každá je zakončena drápkem sloužícím k uchycení na těle hostitele (běžně srst, ochlupení, vlasy). Hlava vší je užší a podlouhlá, ústní ústrojí je bodavě sací, přičemž vysunovatelný sosák disponuje na svém konci speciálními háčky. Oči jsou zpravidla silně redukovány, u některých druhů zcela chybějí, hlavu zakončují krátká článkovaná tykadla.
Důmyslné ústní ústrojí umožňuje sání krve z těla hostitele, kterého jsou schopna všechna vývojová stádia vši. Opakované sání krve zajišťuje přísun živin, bez kterých vši dokážou přežít pouze několik hodin až dní.
Samičky kladou denně přibližně pět až dvacet vajíček (tzv. hnidy) opatřených v horní části víčkem a přilepují je pomocí svých výměšků k základovým částem vlasů (chlupů) hostitele. Zhruba po sedmi dnech se z vajíček stávají larvy, které se po třech svléknutích přibližně během tří týdnů mění v dospělce.

Zbavit dítě vší a hnid, aby se zamezilo jejich dalšímu šíření, je ze zákona povinností rodičů dítěte. Rodiče mají i další povinnost – o výskytu vší či hnid u dítěte okamžitě informovat učitele (mateřské školy, základní školy atd.). Naopak škola a školská zařízení mají za povinnost informovat o výskytu vší rodiče ostatních dětí. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.
V případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, je školám a školským zařízením doporučeno, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty fakultativních dávek, zvýšenou kontrolou plnění povinností v péči o dítě apod.


Veš dětská

Na člověku parazitují pouze dva rody vší – Pediculus a Phthirus. Pravděpodobně nejznámější je přitom veš dětská (rovněž hlavová, vlasová), čili Pediculus capitis. V současnosti je již v lékařské terminologii napadení tímto druhem vši označeno za infekční onemocnění – pedikulózu.
Veš dětská neparazituje výhradně na dětech, avšak právě u nich se s tímto typem vši setkáváme nejčastěji. Zejména ve školních kolektivech stále dochází doslova k epidemiím výskytu vši dětské a mnozí z dospělých si jistě vzpomenou i na zkušenost z vlastních školních let.
Veš dětská osidluje výhradně vlasatou část hlavy, nejvyšší zastoupení je možné sledovat zejména na spáncích. Ačkoliv z pokožky hlavy saje krev a vzniklé ranky se projevují nepříjemným svěděním, zůstává její přítomnost často po několik dní či týdnů neodhalená.
Zejména děti samotné si těžko její přítomnost uvědomují. S rostoucím počtem vší ve vlasech se ovšem stupňují i nepříjemné příznaky, dítě bývá neklidné a podrážděné a často se škrábe ve vlasaté části hlavy, dochází k výsevu pupínků, jejichž počet úměrně vzrůstá a sílí intenzita svědění. Samička přitom přežívá přibližně tři až pět týdnů a během této doby může naklást i 100 až 150 vajíček.
Veš dětská sice není přenašečem žádného vážného onemocnění, přesto představuje velmi nepříjemný problém. Hrozí, že v závislosti na svědivosti může dojít k rozškrábání, zavlečení infekce a hnisavé reakci.

 Jak nejúčinněji na vši

Léčba pedikulózy zcela logicky spočívá v odstranění vší a v zamezení jejich dalšímu výskytu. To je ovšem poměrně komplikovaný úkol. Běžně se využívá různých speciálních šampónů a sprejů s obsahem insekticidů, které mají vši zahubit. Zde však léčba může narážet na dva problémy – odolnost vší proti zvolenému přípravku a jejich malý účinek na hnidy.
Boj se vší dětskou zahrnuje několik kroků, které je nutno bezpodmínečně dodržet.

1. Použití přípravku proti vším
Vždy postupujte podle návodu přípravku. V něm je i uvedeno, za jak dlouho je nutné jeho aplikaci zopakovat (zpravidla ne dříve než za 7 až 8 dnů), aby se zlikvidovaly larvy vylíhlé z hnid, které přežily.

2. Odstranění hnid
Po první aplikaci přípravku je nezbytně nutné odstranit hnidy. Přežije-li zásah jedna jediná, dítě vší nezbavíte. V první, lehčí fázi se doporučuje použít hustý hřebínek – všiváček. Ve druhé, těžší a zdlouhavé fázi musíte hnidy odstranit ručně. Podaří-li se vám to, úspěch je zaručen.

3. Pečlivá kontrola
Přibližně po třech týdnech důkladně dítěti prohlédněte hlavu, abyste si ověřili účinnost léčby. Pokud objevíte hnidy či vši, zvolte jiný přípravek a vše znovu opakujte. Kontrolujte,
zda přesně dodržujete návod přípravku a zda důsledně odstraňujete hnidy. O opětovném výskytu vší informujte školu či školské zařízení, neboť je možné, že některý z rodičů důsledně vši a hnidy neodstranil a tak se znovu šíří.

4. Další nezbytná opatření
Zkontrolujte vlasy všech členů rodiny. Umyjte a vydezinfikujte všechny hřebeny a kartáče. Po první i po následné aplikaci přípravku proti vším vždy převlékněte povlečení postele a vyměňte prostěradlo.

Přihlásit