TEST: Zahradní nůžky – na zahradu jen ty odolné

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 21.9.2010   

Přípravy zahrady na zimu jsou v plném proudu a mnozí majitelé zahrad a ovocných sadů právě nyní tápou při výběru těch správných nůžek. Časopis TEST jim může koupi usnadnit, neboť přináší výsledky testování patnácti zahradních nůžek. Jako už mnohokrát, i nyní se potvrdilo, že kvalita se nepozná vždy jen podle ceny, a že právě v ní jsou mezi zahradními nůžkami velké rozdíly. TEST zároveň i varuje, neboť rukojeti některých nůžek obsahují toxické látky.

Nůžky jsou snad nejčastěji používaným zahradním nástrojem. Mnozí zahradníci a zahrádkáři je berou do ruky hned zkraje jara a někteří je s trochou nadsázky nepustí až do podzimu. Zahradní nůžky mají za úkol práci na zahradě usnadnit, některé ovšem přinesou víc zlosti než užitku, neboť mnohdy náročnou práci nevydrží.

V testu jedenácti zahradních nůžek a čtyř nůžek na větve se časopis TEST zaměřil na kvalitu a snadnost střihání, podrobil je zátěžovým zkouškám, které mimo jiné sledovaly tvrdost čepele a pevnost rukojetí. Stranou nezůstal komfort jejich obsluhy, bezpečnost a obsah toxických cizorodých látek v rukojetích. Zastoupeny byly jak výrobky nejznámějších firem na trhu se zahradním náčiním, Gardena, Fiskars a Wolf Garten, tak i výrobky méně známých značek. Z testu vyplynulo, že se nedá hovořit ani o jednoznačně dobré či špatné značce, neboť například výrobky firmy Gardena se umístily současně na prvním i posledním místě.

Největší rozdíly mezi nůžkami se projevily v zátěžových zkouškách. Zde obdržely tři výrobky hodnocení pouze „dostatečně“ a zahradní nůžky Gardena Classic dokonce „nedostatečně“. Rukojeti nůžek se ohýbaly, lámaly a v případě již zmíněného modelu Gardena Classic došlo dokonce k ulomení kusu kovadlinky. Také v oblasti bezpečnosti mnoho modelů prošlo jen s druhým nejhorším hodnocením „dostatečně“. „Zahradní nůžky nemohou být ze své podstaty výrobkem bezpečným, ale přesto nebo možná právě proto musí splňovat určité požadavky například ve spolehlivosti pojistky při pádu,“ doplňuje redaktor časopisu TEST Václav Beneš.

Slabinou některých nůžek se také ukázal obsah cizorodých látek v rukojetích. U několika výrobků byl prokázán vysoký obsah polycyklických aromatických uhlovodíků a v rukojetích nůžek KDS 4525 a Felco 21 i velmi vysoká koncentrace ftalátů. Václav Beneš k závažným výsledkům zkoušek dodává: „Ftaláty přecházejí při dotyku do kůže a následně do organismu. Nepříznivě působí na vývoj mužských pohlavních orgánů, ohrožují funkce ledvin či jater a jsou také nebezpečné pro alergiky. Jednoznačně tedy doporučujeme používat při práci se zahradními nůžkami rukavice.“

Test jedenácti zahradních nůžek a čtyř nůžek na větve vychází v časopisu TEST 9/2010. Tyto výsledky jsou k dispozici také na www.dtest.cz.

Kromě testu zahradních nůžek vyšel ve vydání 9/2010 také test mikrovlnných trub, test digitálních kamer a test externích pevných disků.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

 

Přihlásit