TEST: Staré desky nevyhazujte, ale digitalizujte

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.8.2010   

Pokud máte doma staré gramofonové desky, můžete je poslouchat, aniž byste trávili dny sezením u gramofonu. Přístroje umožňující digitalizaci gramofonových desek a magnetofonových kazet převádějí záznamy na CD nebo do formátů, jako je MP3. Časopis TEST přináší výsledky zkoušek osmi zařízení pro digitalizaci hudebních nosičů.
Důvodů pro digitalizaci gramodesek či kazet je hned několik. Data jsou v digitálním formátu trvanlivější, mnohem snadněji využitelná a dostupná. Další výhodou je možnost úpravy původní desky či kazety změnou pořadí skladeb, a zápisem metadat, tedy údaji o skladbě a interpretovi, které se ve formě tzv. tagů zobrazují v hudebních přehrávačích.

Test se zaměřil na několik gramofonů, které lze připojit k počítači nebo které nahrávají na USB paměť, dále na magnetofon, USB předzesilovač pro použití s běžným gramofonem a víceúčelový přístroj, který nahrává kazety i gramofonové desky přímo na CD. Důležitým kritériem pro výběr z nabízených zařízení je primárně nosič, který má být digitalizován. Dále je třeba zohlednit formát záznamu, ve kterém budou data nadále používána, a zařízení, které se bude ke gramofonu připojovat.

„U testovaných zařízení jsme porovnávali cenu, technické parametry, snadnost obsluhy a především kvalitu zvuku jak při přehrávání, tak při digitalizaci nosiče“, komentuje výsledky redaktor časopisu TEST, Václav Beneš. „Vítězem mezi gramofony byl přístroj značky Ion, který vyniká zejména kvalitou zvuku. Jeho nevýhodou je ale vysoká cena, přes 12 tisíc korun. Ta je téměř dvojnásobná oproti gramofonu, který se umístil na druhém místě. Nejhůře se umístil gramofon Soundmaster s velmi nízkou kvalitou zvuku a obtížnou obsluhou“, uzavírá téma Beneš.

Test osmi zařízení pro digitalizaci zvukových nosičů vyšel v časopisu TEST 8/2010. Tyto výsledky jsou k dispozici také na www.dtest.cz.

Kromě testu zařízení pro digitalizaci zvukových nosičů naleznete ve vydání 8/2010 také test regeneračních šamponů a test mini a mikro hi-fi souprav.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit